ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่สุดของความคุ้มครองรอบด้าน

ประกันรถยนต์ชั้น1 คุ้มครองรอบด้าน

การซื้อรถยนต์สักคันเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับชีวิต จำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพื่อเลือกรุ่นของรถยนต์ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง ในเมื่อได้รถยนต์ที่ต้องการแล้ว ก็ควรจะมีประกันรถยนต์ชั้น 1 เพื่อคุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

การทำประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นที่นิยมสำหรับรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ที่เจ้าของรถมักจะต้องการรักษาสุขภาพรถด้วยการเลือกความคุ้มครองที่ดีที่สุด มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและรักษาอย่างครอบคลุม เพื่อให้เกิดความมั่นใจ เพราะสำหรับมือใหม่ที่ขับขี่ยังไม่ชำนาญ อาจทำให้รถเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 มีความสำคัญในการช่วยทำให้ผู้ทำประกันมั่นใจได้ว่าหากเกิดอะไรขึ้นระหว่างการขับขี่ จะมีความพร้อมในการรองรับค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวรถของผู้ทำประกัน รวมถึงคู่กรณี เพราะอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในปัจจุบันนับวันก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นเท่าตัว แล้วจะทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี คอลัมน์นี้มีคำตอบ


ประกันรถยนต์ชั้น 1 สำคัญอย่างไร เช็คเบี้ยทางไหนได้บ้าง

การประกันรถยนต์มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการวางแผนทางการเงินเพื่อคุ้มครองรถยนต์และผู้ขับขี่ให้มีค่าใช้จ่ายในยามเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ประกันชั้น 1 คุ้มครองสูงสุด ช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้รถใช้ถนน คุ้มครองค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งเราและคู่กรณี รวมถึงรถหาย ไฟไหม้ ภัยทางธรรมชาติ ฯลฯ  

ปัจจุบันประกันรถยนต์ ชั้น 1 ราคาแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง เราขอแนะนำให้เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น1 กับบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือ และมีเบี้ยประกันที่ราคาไม่สูงมาก จะดีกว่าไหมหากมีตัวช่วยให้ประหยัดเวลาในการหาข้อมูลในการทำประกันรถยนต์ ค้นหาราคาที่ดีที่สุด โดยไม่ต้องวิ่งไปถามบริษัทต่าง ๆ ให้เสียเวลา

SILKSPAN คือผู้ให้บริการประกันออนไลน์ และเป็นแพลตฟอร์มที่มีบริการเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น1 ของบริษัทประกันต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ ให้ความคุ้มครองได้ทันทีผ่านระบบออนไลน์ สะดวก และรวดเร็ว โดยสามารถเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันจากบริษัทประกันชั้นนำกว่า 20 บริษัท อาทิเช่น บริษัทวิริยะประกันภัย บริษัทกรุงเทพประกันภัย และบริษัททิพยประกันภัย เป็นต้น


ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คือที่สุดของความคุ้มครองรถยนต์ คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถ ซึ่งประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสายอยู่ภายในรถที่เกิดอุบัติเหตุนั้น

ความคุ้มครองที่ผู้ทำประกันประกันรถยนต์ชั้น 1 จะให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์ กรณีเกิดความเสียหายจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก คุ้มครองเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชดเชยกรณีบาดเจ็บ เสียชีวิตของผู้ทำประกันและบุคคลภายในรถ และยังให้ความคุ้มครองกรณีรถสูญหายจากวินาศภัยหรือการถูกโจรกรรมหรือลักทรัพย์ เรียกได้ว่ามีความอุ่นใจเมื่อมีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความคุ้มครองของประกันชั้น1 ต่อตัวรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้คุ้มครองต่อตัวรถครอบคลุมค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตัวรถทุกกรณี ไม่ว่าจะรถชน รถคว่ำ รถหาย ไฟไหม้ ไม่ว่าผู้ทำประกันผิดหรือไม่ ให้ความคุ้มครองทั้งรถที่ทำประกันและรถของคู่กรณี รวมถึงอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น รถชนกำแพง ชนร้านค้า ชนเสาไฟฟ้า ถูกทุบกระจก เป็นต้น

ความคุ้มครองของประกันชั้น1 ต่อความเสียหายหรือเจออุบัติภัย ภัยธรรมชาติ

ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม ไฟป่า และภูเขาไฟระเบิด แต่หากรถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ จะคืนทุนประกันเท่ากับวงเงินประกันตามที่ระบุ

ความคุ้มครองของประกันชั้น1 ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประกันชั้น1รถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีหรือบุคคลภายนอก จะให้ความคุ้มครองต่อชีวิตและทรัพย์สินของคู่กรณีและบุคคลภายนอก เช่น ชนคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บ ชนกำแพงร้านค้าจนได้รับความเสียหาย จะได้รับคุ้มครองค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งเสียชีวิตและทุพพลภาพ

ความคุ้มครองของประกันชั้น1 ตามเอกสารแนบท้าย

ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการชดเชยกรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารของรถที่ทำประกัน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าผ่าตัด ค่าบริการทางการแพทย์ รวมถึงการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะสำคัญทำให้ทุพพลภาพถาวร

ความคุ้มครองของประกันชั้น1 ให้ความคุ้มครองกรณีสูญหายจากการถูกโจรกรรมหรือลักทรัพย์

การทำประกันรถยนต์ชั้น1 ให้ความคุ้มครองกรณีรถสูญหายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ติดอยู่ที่ตัวรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือตกแต่งเพิ่มเติมตามที่ได้แจ้งให้บริษัททราบ เกิดการสูญหายจากการถูกโจรกรรมหรือลักทรัพย์ ทั้งนี้ไม่รวมการฉ้อโกง


ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

คุณสมบัติของผู้ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 คือ ต้องเป็นผู้มีใบขับขี่ และไม่เคยถูกยกเลิกใบขับขี่ หรือถูกระงับใบขับขี่มาก่อนในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เป็นผู้มีอายุ 20-70 ปี และมีประสบการณ์ในการขับขี่ สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ในประกันรถยนต์ได้ 2 คน และรถยนต์ที่ทำประกัน จะต้องเป็นรถยนต์ที่มีการจดทะเบียนภายในประเทศไทยเท่านั้น

ประกันรถชั้น1 เหมาะสำหรับรถยนต์ป้ายแดงหรือรถใหม่ที่ต้องการความคุ้มครองระดับสูงสุด กรณีเกิดอุบัติเหตุรถชน รถชนคน รถชนรถ เพื่อไม่ต้องเสียค่าอะไหล่ในการซ่อมแซมที่มีราคาแพง โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

  1. สำเนาทะเบียนรถยนต์
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport ของผู้ทำประกันชาวต่างประเทศ
  3. ใบอนุญาตขับขี่
ทำประกันรถยนต์ชั้น1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ควรซ่อมอู่หรือห้างดี

สำหรับผู้ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 การเลือกซ่อมแซมจะออกเป็นสองแบบ คือการซ่อมห้าง (ซ่อมศูนย์) หรือการซ่อมอู่ ซึ่งการเลือกซ่อมในแต่ละแบบจะมีผลต่อเบี้ยประกัน ที่มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน โดยส่วนมากผู้ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่เป็นรถใหม่ป้ายแดงมักจะเลือกแบบซ่อมห้าง เนื่องจากมีการดูแลรถยนต์อย่างเป็นระบบ มีอะไหล่แท้ให้บริการ จึงได้รับความไว้วางใจมากกว่าแบบซ่อมอู่

การทำประกันรถยนต์ชั้น 1 มีเงื่อนไขว่ารถยนต์ที่ทำประกันภัยจะต้องมีอายุน้อยกว่า 7 ปี แต่ก็มีข้อยกเว้นที่บริษัทประกันรับทำประกันรถยนต์ให้กับรถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 7 ปี ด้วยเหตุผลว่าเป็นลูกค้าเก่าที่เคยต่อประกันมาเป็นระยะเวลานาน และอาจมีประวัติการขับขี่ที่ดี ไม่มีประวัติเคลมแบบไม่มีคู่กรณี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติให้ต่ออายุประกันรถยนต์ 


ประกันรถยนต์ชั้น 1 ดีกว่าประกันภัยอื่น ๆ อย่างไร

หลักสำคัญของการทำประกันภัย คือ การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ถึงแม้ว่าราคาประกันชั้น1 จะมีราคาสูงกว่าราคาประกันภัยประเภทอื่น แต่เมื่อพิจารณาจากความคุ้มครองที่ได้รับแล้ว ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

การทำประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นการประกันคุ้มครองระดับพรีเมียมที่ครอบคลุมค่าเสียหายมากที่สุดถ้าเทียบกับการทำประกันชั้นอื่น ๆ และเมื่อเทียบระหว่างประกันภัยชั้น 1 กับประกันภัยชั้นอื่น ๆ ประกันชั้น 1 ดีกว่าแน่นอน แต่จะดีกว่าอย่างไร สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ดังนี้ 

เทียบประกันชั้น 1 กับประกันชั้น 2+

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะกรณีเกิดอุบัติเหตุรถชน รถชนคน รถชนรถ หากแต่ประกันรถยนต์ชั้น 2+ จะให้ความคุ้มครองเฉพาะรถชนรถเท่านั้น ไม่ครอบคลุมการถูกโจรกรรม และไฟไหม้

เทียบประกันชั้น 1 กับประกันชั้น 2

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ดีกว่าประกันชั้น 2 เพราะประกันชั้น 2 ให้ความคุ้มครองกับชีวิตและร่างกาย การบาดเจ็บ และทรัพย์สินของคู่กรณีที่เป็นบุคคลภายนอกเท่านั้น แต่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้  

เทียบประกันชั้น 1 กับประกันชั้น 3+

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองรอบด้าน ดีกว่าประกันรถยนต์ชั้น 3+ ที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกัน และคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุแบบรถชนรถเท่านั้น   

เทียบประกันชั้น 1 กับประกันชั้น 3

ประกันรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น หากชนคนก็ต้องดูแลค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลและการซ่อมรถให้กับคู่กรณี ส่วนรถของผู้ทำประกันจะต้องดำเนินการซ่อมเอง ดังนั้นประกันรถยนต์ชั้น 1 ย่อมดีกว่าแน่นอน


ประกันรถยนต์ชั้น 1 เปรียบเทียบราคาผ่าน SILKSPAN สะดวกทุกที่ทุกเวลา

การตัดสินใจเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 1 กับบริษัทประกันนั้นต้องใช้เวลาในการค้นหาราคาและความคุ้มครองกว่าจะได้บริษัทที่ถูกใจ จะดีกว่าไหมถ้าให้ SILKSPAN ช่วยเปรียบเทียบข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและความคุ้มครองให้ พร้อมเป็นบัดดี้เสนอแนะโปรโมชันประกันภัยในราคาสุดคุ้ม ตลอด 24 ชั่วโมง และถ้าหากทำประกันรถยนต์ล่วงหน้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 500 บาท 

SILKSPAN เป็นบริษัทประกันรถยนต์ที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานมากกว่า 21 ปี มีลูกค้าใช้บริการมาแล้วกว่า 2 ล้านราย พร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ สามารถซื้อประกันรถยนต์ ชั้น 1 ราคาไม่แพง โดยมีเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 750 บาท/เดือน สามารถผ่อน 0% นาน 10 เดือน ไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนได้ ซื้อประกันง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวก และรวดเร็ว ให้ความคุ้มครองในทันที ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อบริษัทประกันด้วยตนเอง 

“สบายใจได้ ไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไปว่าจะลืมต่อประกัน” SILKSPAN ขอแนะนำบริการแจ้งเตือนต่อประกันรถยนต์ผ่าน LINE ไม่มีสายโทรกวนใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครเลยที่นี่ https://www.silkspan.com/online/insurance-alert