• Home
  • บ้าน
  • รับรีโนเวทห้องน้ำ ออกแบบ 3 มิติ  ติดตั้งและวางระบบ ตามสไตล์ที่คุณต้องการ

รับรีโนเวทห้องน้ำ ออกแบบ 3 มิติ  ติดตั้งและวางระบบ ตามสไตล์ที่คุณต้องการ

บริการรีโนเวทห้องน้ำ

หากคุณเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับห้องน้ำ ช่างหนีงาน งานออกมาไม่ตรงตามที่ตกลง ปัญหาน้ำรั่วซึม วัสดุอุปกรณ์ใช้งานไม่ตรงตามที่ต้องการ พื้นห้องน้ำไม่เรียบเสมอกัน ห้องน้ำไม่สามารถระบายกลิ่นได้ทำให้เกิดกลิ่นอับชื้น ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเมื่อคุณใช้บริการรีโนเวทห้องน้ำ  ที่บริการรับรีโนเวทห้องน้ำ คอนโด และบ้าน อย่างครบวงจร โดยให้คำปรึกษาและออกแบบโดยช่างที่มากประสบการณ์ อีกทั้งยังสามารถวางระบบน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในห้องน้ำ และแนะนำวัสดุตามแบบที่ต้องการ โดยออกแบบ 3D Design เพื่อสามารถเห็นภาพก่อนการติดตั้งจริง ทำให้มั่นใจได้ว่างานจะออกมาตามแบบที่วางไว้ ภายใต้การควบคุมงานโดยทีมมืออาชีพ ไม่ทิ้งงาน งานเสร็จตามเวลาที่กำหนด ประหยัดงบ 


ก่อนใช้บริการรับรีโนเวทห้องน้ำ ควรรู้อะไรก่อนบ้าง

รีโนเวทห้องน้ำ

บริการรับรีโนเวทห้องน้ำ บ้าน เป็นบริการรับรีโนเวทห้องน้ำ โดยมีบริการออกแบบ รื้อแก้ไข งานก่อ งานวางระบบ และงานติดตั้งอุปกรณ์ในห้องน้ำ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีบ้านเก่า

  • ออกแบบให้เหมาะสมกับโครงสร้างของบ้าน

เมื่อต้องการรีโนเวทห้องน้ำ สิ่งที่ควรรู้อย่างแรก คือ โครงสร้างของบ้านเพราะห้องน้ำแต่ละบ้านมีโครงสร้างและการวางระบบน้ำที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงต้องวางแผนและออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับการโครงสร้างของห้องน้ำ แต่หากต้องการรื้อ ถอน ก็จะต้องออกแบบและวางโครงสร้างให้เหมาะสมกับโครงสร้างของบ้านมากที่สุด

  • การรื้อถอน

ในส่วนของการรื้อถอนอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำเก่า จำเป็นต้องรื้อถอนเพื่อปรับหน้าพื้นให้เสมอกัน ไม่ควรรื้อที่มีผลกับการปรับโครงสร้างของบ้าน 

  • การวางระบบห้องน้ำ

ในการวางระบบในห้องน้ำ เป็นการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า การวางระบบน้ำ หรือการวางระบบไฟ เพื่อให้การใช้งานได้จริงในระยะยาว

  • การติดตั้งอุปกรณ์ในห้องน้ำ

ในการติดตั้งอุปกรณ์ เป็นการติดตั้งตามที่ออกแบบตามที่คุณพึงพอใจ โดยการดูแลของทีมช่างมืออาชีพ ที่มีประสบการณืการทำงานมาอย่างยาวนาน ทำให้มั่นใจในคุณภาพ 

กรณีบ้านใหม่  

  • ออกแบบให้เหมาะสมกับโครงสร้างของบ้าน

โครงสร้างของบ้านในกรณีบ้านใหม่ เป็นการวางแผนและออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน และให้เข้ากับตัวบ้าน ในสไตล์ที่ต้องการ โดยสามารถคำนึงถึงความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย และสามารถคุมงบให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการได้

  • การวางระบบห้องน้ำ

การวางระบบในห้องน้ำ เพื่อให้มั่นใจกับคุณภาพที่จะใช้งาน ขั้นตอนนี้ควรใช้ทีมงานวางระบบแบบมืออาชีพ ที่สามารถแนะนำอุปกรณ์ และช่วยเลือกวัสดุในการใช้งานเพื่อตอบโจทย์กับคุณมากที่สุด

  • การติดตั้งอุปกรณ์ในห้องน้ำ

ในการติดตั้งอุปกรณ์ เนื่องจากเป็นบ้านใหม่การเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เข้ากับรูปแบบของบ้าน ควรเลือก สี คุณภาพ ขนาดที่พอดี เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยได้อย่างสะดวก การบริการติดตั้งอุปกรณ์ ควรเลือกบริษัทที่มีการประกันคุณภาพหลังการติดตั้ง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพหลังการใช้งาน และเป็นการยืนยันในคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้

ช่างรับรีโนเวทห้องน้ำ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

รับรีโนเวทห้องน้ำ คอนโด

ขั้นตอนในการทำงานบริการรีโนเวทห้องน้ำ โดยทีมช่างมืออาชีพ มีลำดับขั้นตอนและวิธีการทำงานดังนี้

1.สำรวจและตรวจสอบโครงสร้างของบ้าน

จองคิวเพื่อนัดหมายให้ทีมช่างเข้าไปสำรวจหน้า เพื่อตรวจสอบโครงสร้างของห้องน้ำภายในบ้าน เพื่อสามารถวางแผนการออกแบบ 3D Design ให้เหมาะสมกับโครงสร้างและให้คำปรึกษา แนะนำการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 

2.วัดขนาดห้องน้ำเดิม

จะมีทีมช่างเข้าไปสำรวจหน้างาน เพื่อวัดขนาดพื้นที่ของห้องน้ำ เพื่อนำมาออกแบบการวางแปลนห้องน้ำ ให้เหมาะสมกับรูปแบบที่วางไว้ เพื่อให้มีความชัดเจนในรูปแบบของงาน และทำ ให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบการรีโนเวทห้องน้ำที่ตรงกัน

3.เลือกรูปแบบห้องน้ำที่ต้องการ

ทางทีมช่างจะติดต่อมายังลูกค้า เพื่อออกแบบการรีโนเวทห้องน้ำแบบ 3D Design ทำให้สามารถเห็นภาพเสมือนจริงก่อนที่ช่างจะลงมือปฎิบัติจริง การเลือกภาพในหัวที่ชัดเจนก็สามารถทำให้ออกแบบได้ตรงตามความต้องการ โดยสามารถหาภาพประกอบเพื่อให้สื่อสารกันอย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการวางแผนออกแบบในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก 

4.เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการทำห้องน้ำ

ในการเลือกวัสดุ และสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ควรคำนึงถึงการใช้งานในระยะยาว ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของเราเป็นหลัก ควรคำนึงถึงการใช้งานของบุคคลในบ้าน ควรเลือกผลิตภัณธ์ที่มีความทนทาน สามารถใช้งานได้นาน เพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น นอกจากนี้ก็สามารถเลือกสี และรูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างลงตัว สามารถปรึกษา และขอคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการกับทีมช่าง

5.คำนวณค่าใช้จ่าย

ในการคำนวณค่าใช้จ่าย ทางบริษัทจะนำส่งใบเสนอราคาค่าบริการเพื่อพิจารณา เมื่อพึงพอใจกับราคาที่นำเสนอแล้ว สามารถชำระค่าบริการ และนัดวันเข้าเริ่มงาน โดยจะมีทีมช่างเริ่มดำเนินงานตามวัน และเวลาที่นัดหมาย

6.เริ่มต้นรีโนเวทห้องน้ำโดยช่างมืออาชีพ

ในการดำเนินการเริ่มรีโนโนเวทห้องน้ำ จะมีทีมช่างมือาชีพเข้าไปเพื่อเริ่มดำเนินการรีโนเวทห้องน้ำตามรูปแบบที่ได้ตกลงกัน ตามแบบ 3D Design 

7.ติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับตกแต่งห้องน้ำ

หลังจากการรีโนเวทห้องน้ำเสร็จสิ้นทางทีมงานจะนำวัสดุเสริม มาตกแต่งให้น้ำตามที่ออกแบบไว้ เพื่อให้ห้องน้ำออกมาสวยงาม สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยจะดูแลจนกว่างานจะแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้ตรวจสอบก่อน และเมื่อยอมรับงานจึงจะถือว่าเสร็จสิ้นการส่งมอบงาน

ราคาบริการรับรีโนเวทห้องน้ำ ตามงบประมาณที่คุณจัดสรรได้เอง

รับรีโนเวทห้องน้ำ

ในอัตราค่าบริการสำรวจห้องน้ำราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท โดยค่าบริการสำรวจห้องน้ำ เป็นค่าแรงของทีมช่างสำรวจ ที่ยังไม่รวมกับค่าอุปกรณ์ที่ใช้ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ในการประเมินปรับปรุงห้องน้ำ จะมีทีมงานช่างขออนุญาตเข้าไปสำรวจหน้างาน เพื่อวัดขนาดพื้นที่ของห้องน้ำ และประเมินงานเพื่อรีโนเวท จากนั้นจะมีทีมงานนำใบเสนอราคามาเสนอเพื่อตกลงค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ รวมไปถึงค่าแรงของช่างที่ดำเนินงาน

รับรีโนเวทห้องน้ำ ให้ออกมาสวยงามถูกใจผู้อยู่ ราคาสบายกระเป๋า

หากต้องการการรับรีโนเวทห้องน้ำ ขอแนะนำทีมงานช่างจากบริษัท Q-CHANG ที่สามารถรับรีโนเวททั้งบ้านเก่า บ้านใหม่ คอนโด โดยบริการครอบคลุมอย่างครบวงจร สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ออกแบบห้องน้ำได้ตามสไตล์ที่ต้องการ หรือต้องการที่จะรื้อถอน ติดตั้ง วางระบบภายในห้องน้ำ ทางบริษัทก็สามารถทำได้ โดยมีทีมงานคุณภาพที่ทำงานอย่างมืออาชีพ และมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนาน พร้อมให้บริการ ทำให้อุ่นใจได้ว่าเมื่อเสร็จงานแล้วสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังอย่างแน่นอน ได้งานตรงใจ งานเสร็จทันตรงเวลา และยังมีรับประกันหลังการติดตั้งนานถึง 1 ปีเต็ม สำหรับใครที่กำลังมองบริษัทรับรีโนเวทห้องน้ำอย่างครบวงจร ขอแนะนำให้ลองใช้บริการจาก Q-CHANG


Image