รับผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ แบบครบวงจร

รับผลิตเจลแอลกอฮอล์ ได้มาตรฐาน

ในการพิจารณาการรับผลิตเจลแอลกอฮอล์ ควรคำนึงถึงปัจจัยหลายประการเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้แก่ การใช้งาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ข้อบังคับและมาตรฐานท้องถิ่น ความพร้อมและความคุ้มค่าของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ความต้องการของตลาดและการแข่งขัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือต้นทุน เป็นต้น

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้ จะทำให้สามารถตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการรับผลิตเจลแอลกอฮอล์ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ข้อบังคับและมาตรฐานท้องถิ่น ความต้องการของตลาด และความยั่งยืน

ขั้นตอนการรับผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์

ขั้นตอนการรับผลิตเจลแอลกอฮอล์

ขั้นตอนการรับผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์มีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน แต่จะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อย ได้แก่

 • ขั้นตอนการผลิตเจลแอลกอฮอล์
 1. การเตรียมวัตถุดิบ ได้แก่ เอทานอลหรือไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (IPA) พร้อมกับสารที่ทำให้เกิดเจล เช่น คาร์โบเมอร์หรืออะกาโรส ซึ่งวัตถุดิบต้องได้มาตรฐาน
 2. ให้ผสมแอลกอฮอล์กับน้ำในปริมาณที่เหมาะสม แล้วเติมสารที่ทำให้เกิดเจล คนส่วนผสมจนสารก่อเจลละลายหมด
 3. ปรับค่า pH ของส่วนผสมให้อยู่ในระดับที่ต้องการโดยใช้สารทำให้เป็นกลาง เช่น ไตรเอทาโนลามีนหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อให้เจลคงตัวและมีความปลอดภัยในการใช้งาน
 4. ใส่สารเติมแต่งที่ต้องการได้ เช่น มอยเจอร์ไรเซอร์ น้ำหอม หรือสารแต่งสี เพื่อเพิ่มคุณสมบัติและความสวยงามของผลิตภัณฑ์ แต่ต้องมีความปลอดภัย
 5. ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมมีการกระจายตัวที่สม่ำเสมอ
 6. ย้ายเจลแอลกอฮอล์ลงในภาชนะที่เหมาะสม เช่น ขวดหรือที่จ่าย พิจารณาใช้ภาชนะที่ใช้งานง่ายและรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัย
 7. นำเจลแอลกอฮอล์ลงในภาชนะที่เหมาะสม เช่น ขวดหรือที่จ่าย พิจารณาใช้ภาชนะที่ใช้งานง่ายและรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัย
 8. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงการตรวจวัดความหนืด การทดสอบค่า pH การวิเคราะห์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ และการทดสอบจุลินทรีย์
 9. ติดฉลากบนภาชนะบรรจุพร้อมข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงชื่อผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม คำเตือน และคำแนะนำในการใช้งาน
 • ขั้นตอนการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์:
 1. การเตรียมวัตถุดิบ คือ เอทานอลหรือไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (IPA) และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
 2. เจือจางแอลกอฮอล์ด้วยน้ำในปริมาณที่เหมาะสม 
 3. เติมสารเติมแต่งที่ต้องการ เช่น สารเพิ่มความชื้นหรือสารลดแรงตึงผิว เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ ความเสถียร และความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ แต่ต้องมีความปลอดภัย
 4. ถ่ายสารละลายสเปรย์แอลกอฮอล์ลงในภาชนะที่เหมาะสม เช่น ขวดสเปรย์หรือกระป๋องสเปรย์ โดยใช้ภาชนะที่สะดวกต่อการใช้งาน
 5. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ การทดสอบค่า pH และการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์
 6. ติดฉลากบนภาชนะบรรจุพร้อมข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงชื่อผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม คำเตือน และคำแนะนำในการใช้งาน

วิธีเลือกโรงงานรับผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์กอฮอล์ 

วิธีเลือกโรงงานรับผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์กอฮอล์ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าโรงงานที่เลือกนั้นเป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่

 • โรงงานรับผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์กอฮอล์ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
 • ประเมินประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของโรงงานรับผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์กอฮอล์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน พิจารณาประวัติการทำงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน และชื่อเสียงในอุตสาหกรรม
 • สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมคุณภาพและใบรับรองของโรงงานรับผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์กอฮอล์ ควรมีระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอ
 • ประเมินกำลังการผลิตของโรงงานรับผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์กอฮอล์ เพื่อตรวจสอบว่าสอดคล้องกับความต้องการที่คาดการณ์ไว้หรือไม่
 • สอบถามเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบของโรงงานรับผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์กอฮอล์ ควรมาจากซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
 • พิจารณาความสามารถในการบรรจุภัณฑ์ เช่น ขนาดขวด ความสามารถในการติดฉลาก และตัวเลือกการปรับแต่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงงานรับผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์กอฮอล์สามารถจัดหาให้ได้
 • ขอข้อมูลราคาโดยละเอียดจากโรงงานรับผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์กอฮอล์ รวมถึงต้นทุนการผลิต ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ เปรียบเทียบราคากับคุณภาพและบริการกับโรงงานอื่น ๆ เพื่อเลือกโรงงานที่เหมาะสมที่สุด

สินค้าประเภทเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์

สำหรับโรงงานรับผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ ซึ่งมีสินค้าหลัก ๆ อยู่ 2 ชนิด คือ

สเปรย์แอลกอฮอล์

สเปรย์แอลกอฮอล์

สเปรย์แอลกอฮอล์ เป็นสารละลายของเหลวที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบหลัก ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ไวรัส และจุลินทรีย์อื่น ๆ ใช้ได้สำหรับคนทั่วไป ด้านการแพทย์ รวมถึงในโรงงานอุตสาหกรรม 

ก่อนใช้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือสะอาด จากนั้นเขย่าขวดเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมเข้ากันดี ถือขวดสเปรย์ตั้งขึ้นและเล็งหัวฉีดไปที่พื้นผิวหรือบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อ ปล่อยให้บริเวณที่ฉีดพ่นแห้งตามธรรมชาติ ห้ามเช็ดออกหรือล้างออกทันที และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุโดยผู้ผลิตบนฉลากผลิตภัณฑ์เสมอ

เจลแอลกอฮอล์

เจลแอลกอฮอล์

เจลแอลกอฮอล์ เป็นเจลทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบหลัก ใช้สำหรับทำความสะอาดมือและฆ่าเชื้อเมื่อไม่มีสบู่และน้ำ ต้องใช้ในปริมาณที่เพียงพอ จากนั้นถูมือด้วยกัน ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับปลายนิ้วและบริเวณรอบ ๆ เล็บ จากนั้นปล่อยให้แห้งจะใช้เวลาประมาณ 20-30 วินาที

ก่อนใช้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือแห้ง ระวังเรื่องการใช้งานกับเด็กที่ต้องป้องกันการกลืนกินโดยไม่ตั้งใจ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา ที่สำคัญต้องหลีกเลี่ยงการใช้ใกล้เปลวไฟหรือแหล่งความร้อน

โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่นจำกัด 111/1 หมู่ 4 ซ.แจ้งวัฒนะ 19 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วัน-เวลาเปิดทำการ : จ.-ศ. 09:00-18:00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) โทร : 02-962-3223, 02-962-2177, 095-982-9444 E-mail : [email protected] Line : @derma-innovation

การรับผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์

มาตรฐานของโรงงานรับผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ เช่น

การผลิตใช้เครื่องจักร HOMO

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเกาหลี ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อเจลออกมาเป็นก้อน ไม่เหลวจนเกินไป ไม่ขุ่น ใช้แล้วไม่เหนียวติดมือ สามารถใช้ซ้ำได้ตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังไม่มีเขม่าสีดำติดบนมือ และไม่มีกลิ่นติดมือ 

แอลกอฮอล์ล้างมือและสเปรย์ ได้รับมาตรฐานGMP

ซึ่งจะสามารถรับประกันได้ว่า เจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ผลิตจากโรงงาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ แล้วหันกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต

วัตถุดิบระดับ Food Grade หรือ Pharmaceutical Grade

 โดยทางโรงงานรับผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์มีการใช้วัตถุดิบระดับ Food Grade หรือ Pharmaceutical Grade เพื่อให้ได้เจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐาน

มีบริการครบจบทุกขั้นตอน

ทางโรงงานรับผลิตเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ มีบริการครบจบทุกขั้นตอน เช่น

 • ช่วยในเรื่องวิจัย และพัฒนาสูตร 
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์, โลโก้, ฉลากสินค้า
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด ด้วยทีมงานมืออาชีพ
 • บรรจุสินค้า ด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยและปลอดภัย 
 • มีบริการขึ้นทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ