อบรมดับเพลิง หลักสูตรสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

อบรมดับเพลิง

ปัญหาเกี่ยวกับอัคคีภัย เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝัน ส่งผลให้ใครหลายคนไม่ได้ให้ความสำคัญมากพอกับการอบรมดับเพลิง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานประกอบการ, โรงงานอุตสาหกรรม หรือออฟฟิศที่แม้จะมีเส้นทางรองรับการอพยพหนีไฟแล้ว แต่การจัดระเบียบและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือยังต้องเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ซึ่งหลักสูตรของการอบรมดับเพลิง จะครอบคลุมทั้งการอบรมอพยพหนีไฟ ฝึกการเรียนรู้เครื่องใช้ดับเพลิง ฝึกดับเพลิง ให้เราได้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการอพยพที่เป็นระเบียบ รวดเร็ว ลดความเสี่ยง และมีการจำลองแผนการซ้อมอพยพหนีไฟ ช่วยเตรียมการให้ทุกคนสามารถเอาตัวรอดได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ขาดความรู้ ที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย จนนำไปสู่ความเสียหายที่บานปลายมากกว่าเดิม


บริการอบรมดับเพลิง ที่ดีและมีมาตรฐานควรเป็นอย่างไร

บริการอบรมดับเพลิงที่ดีและควรค่าแก่การเป็นมาตรฐานคือ Santo Fire ที่เป็นหลักสูตรรองรับตามกฎหมายกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ให้สถานประกอบการต้องมีการจัดการฝึกอบรมดับเพลิงแก่บุคลากร  ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่ Santo Fire มอบประสบการณ์ที่ครบครัน ทั้งเครื่องมือและความใส่ใจ เพื่อให้ทุกคนสามารถรับมือกับสถานการณ์ในการอบรมอัคคีภัยที่ใช้ได้จริง


อบรมดับเพลิงดีอย่างไร

อบรมอัคคีภัย

นอกจากการอบรมดับเพลิงจะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการฝึกอบรมอัคคีภัยตามกฎหมายแล้ว ผลกระทบที่เกิดเหตุไม่คาดฝันจะลดน้อยลง เพราะหลักสูตรจะสอนให้พนักงานและบุคลากร ได้ตระหนักถึงเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัย ทำให้ลดความเสี่ยงลงได้ ถึงแม้จะเกิดเหตุไฟไหม้แล้ว ก็ยังสามารถลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ เพราะบุคลากรจะสามารถจัดระบบระเบียบจากการฝึกดับเพลิงมาแล้ว

ซึ่งกระบวนการอบรมดับเพลิงอพยพหนีไฟอย่างถูกต้อง จะสามารถลำเลียงคนออกมาจากสถานที่เกิดเหตุได้อย่างเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถเข้าใจกลไกที่ทำให้ไฟลุกลามได้ ทำให้สามารถดับไฟได้ถูกจุด ลดความเสียหายทั้งสิ่งของและสถานที่ หากได้รับการฝึกแผนการซ้อมอพยพหนีไฟที่ได้คุณภาพ มีอุปกรณ์ครบมือ จำลองเหตุการณ์ได้สมจริง ก็จะยิ่งเข้าใจสถานการณ์ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม


การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามมาตรฐาน

ด้วยกฎหมายของกระทรวง ที่ว่าด้วยการบริหาร จัดการ ดำเนินความปลอดภัย ได้กำหนดให้สถานประกอบการ ต้องมีการฝึกอบรมอัคคีภัย อบรมหนีไฟ ให้แก่บุคลากรไม่ว่าจะเป็นพนักงานทุกระดับที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ บังคับให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 40% ของแต่ละหน่วยงานตามจำนวนลูกจ้าง และนายจ้างต้องจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละครั้ง

และนี่คือขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานที่นายจ้างควรจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิง ซึ่ง Santo Fire ก็เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรองรับตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนด และยังมีหลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมดับเพลิง พร้อมให้ความรู้วิธีใช้งานอุปกรณ์ พร้อมกระบวนการอบรมอัคคีภัยอย่างเต็มที่


หลักสูตร การอบรมดับเพลิง

การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

เป็นหลักสูตรการอบรมดับเพลิงตามกฎหมาย โดยมีการอบรมการเรียนการสอนให้รู้วิธีการดับเพลิงในอาคาร ว่าจะต้องดับที่จุดไหนก่อนอย่างมีแบบแผน มีการสอนอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้เราสามารถหนีไฟได้อย่างถูกต้อง และแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย พร้อมวิธีการค้นหาผู้ประสบภัยในอาคาร หรือสถานที่ ให้เราสามารถประเมินความเสี่ยงและสถานการณ์ก่อนการช่วยเหลือได้

หลักสูตรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เป็นหลักสูตรการอบรมอัคคีภัยตามกฎหมายกำหนด  ซึ่งจะมีการสอนทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การเตรียมความพร้อมการปรับสภาพจิตใจ รู้จักจัดการตัวเองเมื่อเกิดอัคคีภัย มีกระบวนการป้องกันแหล่งกำเนิดอัคคีภัยในตัวสถานที่ พร้อมการอบรมดับเพลิงที่ให้มีการสอนใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการดับเพลิง

หลักสูตรการผจญเพลิงขั้นสูง

หลักสูตรการผจญเพลิงขั้นสูง เป็นหลักสูตรอบรมดับเพลิงแบบพิเศษของ Santo Fire ที่เทคนิคการใช้ SCBA และการผจญเพลิง พร้อมสอนใช้อุปกรณ์ผจญเพลิงต่าง ๆ จัดเตรียมทีม เข้าใจการทำงานผจญเพลิงอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน มีการจำลองสถานการณ์ฝึกให้ผจญเพลิงในอาคาร FLASH OVER และช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นหลักสูตรอบรมดับเพลิงที่จำลองให้เราเป็นเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงแบบมืออาชีพ


การซ้อมอพยพหนีไฟมีประโยชน์อย่างไร

หากเราได้รับการอบรมดับเพลิง การอพยพหนีไฟอย่างถูกต้อง จะทำให้สามารถลำเลียงผู้คนและตัวเองออกมาจากที่เกิดเหตุได้เร็วขึ้น และไม่ทำให้เกิดเหตุวุ่นวายหรืออาการตื่นตระหนก อันทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝัน เพราะความเป็นจริง การอพยพเกิดการล่าช้าอันเนื่องมาจากการที่ผู้คนแตกตื่น เดินไม่เป็นระเบียบ ส่งผลให้เกิดความโกลาหลในอาคาร ทำให้ไม่สามารถถ่ายคนออกมาได้อย่างเป็นระบบ


สรุป

โดยสรุปแล้ว การอบรมดับเพลิงเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของกิจการไม่ควรนิ่งเฉย และเป็นกฎข้อบังคับทางกฎหมายที่ควรปฏิบัติตาม ซึ่ง Santo Fire ยังมีบริการอบรมดับเพลิงที่มากกว่าเป็นแค่การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เพราะเรามีหลักสูตรการผจญเพลิงขั้นสูง พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง สามารถติดต่อสอบถามเราได้ฟรี บริการเป็นมิตร 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

6/53-55 ซอยแสงอุทัยทิพย์ ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-245-9560, 02-248-3087

อีเมล: [email protected]

Line: @santofire