ประกันกลุ่มคืออะไร ทำไมบริษัทที่ดีต้องมีประกันกลุ่มให้ลูกจ้างด้วย?

ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน

เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจะรู้จักกับประกันไม่มากก็น้อย อย่างประกันที่เกือบจะทุกคนในวัยทำงานและอยู่ในระบบบริษัทจะต้องมีก็คือประกันสังคมซึ่งจะให้ความคุ้มครองทั้งสุขภาพ อุบัติเหตุ และชดเชยรายได้หากตกงาน รวมถึงชดเชยจากกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

แต่อย่างไรก็ตามประกันสังคมอาจมีระดับความคุ้มครองที่ไม่เพียงพอ ทั้งระบบที่ล่าช้า ให้การรักษาได้ไม่เต็มที่ หลายคนจึงทำประกันเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับการรักษาที่ดีขึ้น แต่ก็แลกมากับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับบางบริษัทที่มีสวัสดิการดี ๆ มักจะมีประกันกลุ่ม (group insurance) ให้กับพนักงาน โดยประกันกลุ่มนี้จะให้ความคุ้มครองแทบจะไม่ต่างจากประกันส่วนบุคคลเลย แถมในมุมของพนักงานยังรู้สึกว่าได้ประกันฟรีที่ให้ความคุ้มครองดี ๆ อีกด้วย 

แล้วประกันกลุ่มคืออะไร ทำไมบริษัทดี ๆ ถึงจะต้องมีประกันกลุ่มให้ลูกจ้างด้วย แล้วประกันกลุ่มมีกี่ประเภท ให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง ในบทความนี้มีคำตอบ


ประกันกลุ่ม คืออะไร

ประกันกลุ่ม คืออะไร

GROUP INSURANCE  หรือประกันกลุ่ม คือผลิตภัณฑ์ประเภทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกับบุคคลหลาย ๆ คนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกันโดยที่มีนายจ้างหรือองค์กรเป็นผู้ถือกรมธรรม์ และลูกจ้างเป็นผู้เอาประกัน 

บริษัทประกันจะออกกรมธรรม์เพียงฉบับเดียวให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และผู้เอาประกันจะได้เอกสารรับรองเอาประกันภัยหรือบัตรประกันไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้แสดงสิทธิ์กับสถานพยาบาลที่ร่วมรายการ

โดยประกันกลุ่มมักจะใช้เป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้าง พนักงาน ภายในบริษัท หรือแม้กับนักเรียน นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 


ประกันกลุ่มแบ่งเป็นกี่ประเภท

บริษัทประกันออกผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่มหลายประเภทให้บริษัทหรือองค์กรสามารถเลือกประเภทประกันกลุ่มที่จะทำให้กับลูกจ้าง พนักงานได้ตามลักษณะของงาน รวมถึงโอกาสที่จะได้ใช้ประกันกลุ่ม

ประกันชีวิตกลุ่ม

ประกันชีวิตกลุ่มคือกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันในกรณีอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตบริษัทประกันจะจ่ายเงินเอาประกันชีวิตตามวงเงินของประกันให้กับผู้รับประโยชน์ตามที่ผู้เอาประกันระบุไว้หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยทันทีที่ได้รับการยืนยันและพิสูจน์การเสียชีวิต

แต่บริษัทประกันมักจะระบุข้อยกเว้นการเอาประกันชีวิตเอาไว้ว่าหากสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากการฆ่าตัวตายหรือผู้รับผลประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันภัยโดยเจตนา 

ประกันชีวิตกลุ่มส่วนใหญ่มักจะพ่วงอยู่กับประกันสุขภาพอยู่แล้ว หากบริษัททำประกันสุขภาพกลุ่มก็มักจะได้ประกันชีวิตกลุ่มไปด้วยเลย

ประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันสุขภาพกลุ่มเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองในรูปแบบเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลเมื่อผู้เอาประกันเกิดเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน กล่าวง่าย ๆ คือ สำหรับประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานสามารถได้รับผลประโยชน์เมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเอง 

เมื่อผู้เอาประกันเจ็บป่วย สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกที่ร่วมรายการได้ทันที ค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทประกันจะจ่ายให้ ยกตัวอย่างเช่น

 • ค่าพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหารขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล (เป็นผู้ป่วยใน) จ่ายค่ารักษาให้ตามจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ค่าตรวจและรักษาที่เกิดขึ้นในขณะที่รับการรักษาในโรงพยาบาล เช่น ค่าผ่าตัด ค่าตรวจด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง ค่าวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ ค่ายา ค่าแพทย์ เป็นต้น โดยจะจ่ายให้ตามจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ค่ารักษากรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยจะจ่ายให้ตามจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ส่วนใหญ่แล้วประกันสุขภาพกลุ่มในเบื้องต้นมักจะให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือการรักษาแบบผู้ป่วยใน แต่ผู้เอาประกันก็สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้สำหรับความคุ้มครองการรักษาแบบผู้ป่วยนอก หรือต้องการเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วย 

บริษัทประกันมักจะมีข้อยกเว้นสำหรับการได้รับผลประโยชน์จากประกันกลุ่มในบางกรณี เช่น การรักษาเพื่อความสวยงาม การรักษาแบบพักผ่อน ตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนทำประกัน การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายตนเอง เป็นต้น

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มหรือประกันอุบัติเหตุหมู่เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน โดยบริษัทประกันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ และบางครั้งอาจมีการชดเชยรายได้กรณีที่ผู้เอาประกันบาดเจ็บและไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกด้วย

แต่เงื่อนไขการรับผลประโยชน์จากประกันอุบัติเหตุกลุ่มมีข้อยกเว้นหากการบาดเจ็บเกิดจากการกระทำความผิดทางอาญา การแข่งขันความเร็วทุกประเภท หรืออยู่ในระหว่างการออกฤทธิ์จองสิ่งมึนเมา ยาเสพติด ถูกยาพิษหรือรมยา เป็นต้น


สำหรับบริษัทหรือองค์กรควรทำประกันกลุ่มให้พนักงานไหม

ควรทำประกันกลุ่มให้พนักงานไหม

หากคุณเป็นนายจ้าง เจ้าของบริษัทหรือหัวหน้าองค์กรยังมีความลังเลว่าควรทำประกันกลุ่มให้พนักงานไหม เราขอแนะนำว่าการทำประกันกลุ่มให้กับพนักงานให้ประโยชน์ทั้งกับนายจ้างและลูกจ้างด้วย ทั้งนำมาเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการพนักงาน ในด้านลูกจ้างก็สามารถได้รับประโยชน์เวลาเกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บได้เต็มที่ ลดปัญหาการชดเชยด้วยเงินของบริษัทได้ไม่น้อยเลย

และหากยังมีความกังวลเรื่องประกันกลุ่มพนักงานราคาแพง ขนาดประกันส่วนบุคคลยังหลายบาท แล้วประกันกลุ่มไม่ยิ่งแพงจนจ่ายไม่ไหวหรือไม่ ทางบริษัทประกันสามารถออกแบบกรมธรรม์ตามความเหมาะสมด้านขนาดบริษัทและองค์กร หมดความกังวลเรื่องราคาประกันไปได้เลย


ประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับจากการทำประกันกลุ่ม

ประกันกลุ่มเป็นประกันที่นายจ้างทำให้กับลูกจ้าง ดังนั้นผู้เอาประกันอย่างลูกจ้างจะได้รับประโยชน์จากประกันกลุ่มโดยตรง ดังนี้

 • ลดค่าใช้จ่ายได้มากเนื่องจากประกันกลุ่มจะให้ความคุ้มครองกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ลูกจ้างก็จะสามารถอุ่นใจได้ว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็จะได้รับการชดเชยหรือไม่ต้องเสียเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง
 • รู้สึกมั่นคงขึ้น เพราะนายจ้างได้ให้หลักประกันอย่างประกันกลุ่ม เมื่อมีความมั่นคง ลูกจ้างก็จะรู้สึกดีและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น
 • คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะประกันกลุ่มจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กรณีมีการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ หากไม่มีประกันกลุ่มและต้องจ่ายค่ารักษาเอง หลายคนก็มักจะไม่เข้ารับการรักษาและอาจยิ่งทำให้อาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้น
 • ยกระดับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าบริษัทหรือองค์กรจะต้องให้ทำประกันสังคมให้ลูกจ้างตามกฎหมาย แต่การรักษาผ่านประกันสังคมมักให้การรักษาที่ไม่เต็มที่ หากมีประกันกลุ่มจะช่วยให้ลูกจ้างเข้ารับการรักษาที่ดีกว่าได้

ประโยชน์ที่นายจ้างได้รับจากการทำประกันกลุ่ม

นอกจากประกันกลุ่มยังเป็นประโยชน์โดยตรงกับลูกจ้างแล้ว การทำประกันกลุ่มนายจ้างจะได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมมากมาย เช่น

 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทหรือองค์กรว่าให้ความสำคัญกับลูกจ้าง พนักงาน 
 • ในประกันกลุ่มในการโฆษณาดึงดูดพนักงานความสามารถสูงเข้ามาทำงานกับบริษัทของตนได้มากขึ้น และยังลดปัญหาการลาออกของลูกจ้างได้อีกทาง
 • ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้ ลูกจ้างมีกำลังใจในการปฏิบัติงานได้เต็มที่
 • ประกันกลุ่มมีต้นทุนต่ำ แต่ให้ความคุ้มครองและได้รับผลประโยชน์สูงเหมือนกันประกันส่วนบุคคล
 • ช่วยวางแผนทางการเงินได้ บริษัทหรือองค์กรสามารถวางแผนการเงินได้ล่วงหน้าเนื่องจากประกันกลุ่มมีอัตราเบี้ยที่แน่นอน
 • ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องเงินชดเชย ค่ารักษาพยาบาลระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง กรณีลูกจ้างเกิดการบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติงาน เพราะลูกจ้างสามารถได้รับผลประโยชน์จากประกันกลุ่มได้เต็มที่ หากบริษัทไม่มีประกันกลุ่มแล้วลูกจ้างเกิดการบาดเจ็บ บริษัทจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยด้วยเงินบริษัทเอง

ประกันกลุ่มยังให้ประโยชน์ด้านภาษีอีกด้วย

สำหรับบริษัทที่ทำประกันกลุ่มให้กับลูกจ้างยังสามารถใช้กรมธรรม์ของประกันกลุ่มไปยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทอีกด้วย