|

ประกันสุขภาพ เตรียมพร้อมรับเหตุไม่คาดคิด

ปัจจุบันนี้อาจจะพอกล่าวได้ว่า มีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่จะต้องทำประกันสุขภาพให้กับตัวเอง
และคนที่เรารัก เพราะว่า

 • สภาพแวดล้อมที่แย่ลงเรื่อย ๆ  เช่น PM2.5 เป็นต้น หรือ
 • ประกันสุขภาพแบบแผนที่จ่ายค่าเบี้ยน้อย แต่กลับคุ้มครองรักษาได้มาก
 • โรคภัยใหม่ ๆ ที่มีมาเรื่อย ๆ เช่น โรคโควิด 19, ฯลฯ

นอกจากเหตุผลเบื้องต้นแล้ว ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ร่างกายของคนเราจะเสื่อมถอยลงเรื่อย ๆ ตาม
อายุที่เพิ่มมากขึ้น  เช่นนั้นการทำประกันไว้ก่อนก็เป็นการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

ประกันสุขภาพนั้นสามารถจัดว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคสมัยนี้ เพราะประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันสุขภาพ คือ

 • ช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายได้เมื่อเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นมา ก็ไม่ต้องกังวลว่าเงินที่เก็บไว้จะหมดไปกับค่ารักษาที่เกิดขึ้น
 • ต้องการผู้ช่วยคอยดูแล มากกว่าแค่สวัสดิการขั้นพื้นฐานที่คอยดูแลอยู่แล้ว  การทำประกันสุขภาพจะสามารถช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินที่ขาดหายได้
 • ได้ทั้งการคุ้มครองสุขภาพและการลดหย่อนภาษี นอกจากการคุ้มครองสุขภาพแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย
 • สามารถเลือกเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่มีอุปกรณ์ครบครันได้ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน หรือ ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในความคุ้มครองของกันที่ทำไว้
 • จะได้รับความสะดวกในการรักษาจากโรงพยาบาลนั้น ๆ อย่างแน่นอน
 • ประกันสุขภาพในปัจจุบัน มีรูปแบบประกันที่สะดวกและคุ้มครองมากขึ้นทำให้สะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลหากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายต่าง ๆ 
ประกันสุขภาพ เตรียมพร้อมรับเหตุไม่คาดคิด

รู้จักกับ ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ  หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยเล็กน้อยที่ไปหาหมอแล้วรับยากลับบ้านหรือ เจ็บป่วยหนักจนต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานอย่างไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ตลอดจนโรคร้ายแรงต่าง ๆ  

แต่สำหรับใครที่มีข้อสงสัยว่าแล้วประกันสุขภาพคุ้มครองโรคอะไรบ้างนั้น ก็ขึ้นกับหลักประกันสุขภาพในแต่ละแผน

การจ่ายค่าสินไหมทดอทนสำหรับการประกันสุขภาพ จะยึดหลักเกณฑ์เดียวกับการประกันภัยประเภทอื่น ๆ คือ “ จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ “

ในยุคสมัยนี้การทำประกันเข้าถึงผู้คนได้ง่ายยิ่งขึ้น และกลุ่มคนที่เหมาะกับการทำประกันสุขภาพ ก็คือ

 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนกลุ่มนี้ไม่มีหลักประกันอะไร หากว่าเป็นอะไรขึ้นมาก็ต้องควักเงินจ่ายเอง และยังต้องเสียรายได้ในช่วงพักรักษาตัวอีกด้วย ดังนั้นการมีประกันสุขภาพติดไว้ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว อีกทั้งยังอาจเพิ่มความคุ้มครองเงินชดเชยจากการขาดรายได้อีกด้วย
 • ผู้ที่วางแผนเข้าสู่วัยเกษียณ  คนเมื่อมีอายุมากขึ้น ปัญหาสุขภาพก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการประกันสุขภาพก็จะเป็นตัวช่วยลดค่าใข้จ่ายในการรักษาอาการเจ็บป่วย
 • ผู้ที่ต้องการความมั่นคงด้านสุขภาพ หากเมื่อใดที่เกิดความเสี่ยงในด้านสุขภาพ และอุบัติเหตุ ก็จะนำมาซึ่งความเสียหาย เสียเวลา และค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ดังนั้นการประกันสุขภาพก็สามารถสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้
 • ผู้ต้องการวางแผนให้ลูก ซึ่งเหมาะมากกับคนมีครอบครัว การทำประกันสุขภาพจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายระยะยาวได้ดีมาก ทั้งการทำให้ลูกและการทำให้ตัวเอง เพราะอายุที่มากขึ้น และค่าใช้จ่ายทางสุขภาพของเด็กก็สูงขึ้นเช่นกัน

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลและประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อยามจำเป็น ไม่ว่าสาเหตุนั้นจะเกิดจาการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือ การเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่เล็กน้อยที่รับยาแล้วกลับบ้านได้ ไปจนถึงโรคร้ายแรงที่จำเป็นต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการประกันสุขภาพว่ามีแบบไหนบ้าง  แต่หลัก ๆ แล้ว สามารถจะแยกออกได้เป็น 2รูปแบบ ซึ่งก็คือ

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล คือประกันสุขภาพที่ซื้อมาเพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันรายเดี่ยว สามารถเลือกและกำหนดได้ตามความต้องการของแต่ละคนให้เหมาะสมตามความเสี่ยงของคนนั้น ๆ เช่น

 • การรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) มีค่าห้อง ค่าบริการทั่วไป ค่าใช้จ่ายภายใน 24 ชม.
 • การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดจากศัลยแพทย์ หรือปรึกษาแพทย์เมื่อมีการผ่าตัด
 • การดูแลโดยแพทย์ คุ้มครองค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
 • การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) คุ้มครองค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่คลีนิกหรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

ประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันสุขภาพกลุ่ม ใช้สำหรับการประกันภัยกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ส่วนใหญ่นิยมทำในบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่บริษัทได้ซื้อเอาไว้เพื่อเป็นสวัสดิการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานภายในองค์กรซึ่งอาจจะมีทั้งความคุ้มครองต่ำ หรือความคุ้มครองสูง ขึ้นอยู่กับองค์กรนั้น ๆ

ข้อดี คือ ค่าเบี้ยประกันต่อคนต่ำ เนื่องจากการคำนวณเบี้ยประกันเฉลี่ยออกมาเป็นอัตราเดียว และใช้กับทุกคนในกลุ่ม ทำให้ค่าเบี้ยประกันโดยรวมจะต่ำกว่าประกันสุขภาพแบบรายบุคคล

ประกันสุขภาพแบ่งเป็นกี่แบบ

ประกันสุขภาพยังสามารถแบ่งออกตามความคุ้มครองได้ด้วย เช่น

ประกันสุขภาพ-มีกี่เเบบ

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) คือ แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกจะครอบคลุมค่ารักษาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา และยังรวมถึงค่ารักษาอาการเจ็บป่วยของโรคที่อยู่ดูอาการที่โรงพยาบาลน้อยกว่า 6 ชั่วโมงด้วย เช่น ผู้ป่วย ให้คีโมแล้วต้องอยู่รอเพื่อสังเกตอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษา

ประกันโรคร้ายแรง

ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง คือแผนประกันที่ครอบคลุมการรักษาโรคร้ายแรงโดยเฉพาะ รองรับการรักษาโรคเฉพาะทางที่ค่อนข้างซับซ้อนที่ใช้เวลามาก ต้องใช้เครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง ใช้เวลารักษาที่ค่อนยาวนานและมีค่าใช้จ่ายสูง 

โดยจะประกันสุขภาพโรคร้ายเเรงจะครอบคลุมถึงโรคจากการบาดเจ็บร้ายแรงที่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา เช่น กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก กลุ่มโรคหัวใจ กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับสมอง ระบบหลอดเลือด รวมถึงโรคที่เกิดจากการบาดเจ็บร้ายแรง ฯลฯ  แผนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายแรงเหล่านี้

ประกันชดเชยรายได้

ประกันสุขภาพชดเชยรายได้ คือ แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองรายได้ระหว่างที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยบริษัทประกันจะทำหน้าจ่ายค่าสินไหมทดแทนรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันมีอาการป่วยหรือบาดเจ็บจนส่งผลให้ไม่สามารถไปทำงานได้ เงินชดเชยในส่วนนี้เป็นเพียงเงินชดเชยรายได้เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และจำนวนเงินที่จะชดเชยให้นั้นขึ้นอยู่กับ แผนความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันเลือก

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน จะให้ความคุ้มครองผู้ป่วยกรณีมีคำวินิจฉัยจากแพทย์ว่าต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง รวมถึงการที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลรับตัวผู้ป่วยไว้แต่เสียชีวิตก่อน 6 ชั่วโมงด้วย  โดยผู้ป่วยสามารถตรวจเช็คกรมธรรม์ว่าประกันสุขภาพนี้ คุ้มครองโรคอะไรบ้าง และให้ความคุ้มครองค่ารักษา ค่าห้อง เป็นจำนวนเงินเท่าไรบ้าง

ใส่ใจสุขภาพของตัวเอง อย่าลืมทำประกันสุขภาพ (สรุป)

สำหรับคนที่ใส่ใจในสุขภาพของตัวเอง แต่ยังไม่เคยคิดทำประกันสุขภาพมาก่อน เราจะขอแนะนำให้ลองศึกษาเกี่ยวกับประกันด้านต่าง ๆ เช่น ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของแต่ละประกันให้มากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะได้ทำการเลือกทำประกันสุขภาพเป็นสิ่งแรก 

โดยเน้นที่ความเสี่ยงในชีวิตด้านสุขภาพ สวัสดิการที่มีปัจจุบัน ความคุ้มครองที่ตรงตามความต้องการ และสิ่งสำคัญคือเงื่อนไขการรับประกันและเรียกร้องสินไหม

การทำประกันสุขภาพเชื่อว่าเป็นการสร้างมั่นคงให้แก่ชีวิต แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเลวร้าย เช่น ปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุ  เพราะการประกันสุขภาพเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการเงินซึ่งจะป้องกันไม่ให้เราต้องสูญเสียเงินก้อนใหญ่กับการที่จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงมากในปัจจุบัน นั่นคือเป็นการจ่ายเงินก้อนเล็กเพื่อปกป้องเงินก้อนใหญ่ที่เตรียมไว้สำหรับเป้าหมายด้านอื่น ๆ ในชีวิต