เลสิค
|

ทำเลสิค (LASIK) ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด! เลสิคมีกี่แบบ ราคาเท่าไหร่?

เมื่อดวงตามีปัญหาเรื่องสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง การใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์จะช่วยทำให้ดวงตากลับมามองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน แต่ในระหว่างวัน หากจำเป็นต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้สายตาเป็นอย่างมาก หรือ จำเป็นต้องใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ทั้งวัน จะเป็นการสร้างภาระให้กับดวงตา ทำให้เกิดอาการเมื่อยล้า หรือปวดตา เป็นต้น ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาทางด้านสายตา การทำเลสิค จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการรักษาเพื่อให้ดวงตาสามารถกลับมามีการมองเห็นชัดเจนอีกครั้ง

เลสิค (LASIK)

เลสิค (LASIK) คือ การผ่าตัดด้วยการแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์เพื่อแก้ปัญหาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง อย่างถาวรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะมีความปลอดภัยและมีผลการรักษาที่ดี โดยทำการแยกกระจกตาก่อน แล้วจึงใช้เลเซอร์ที่เรียกว่า Excimer Laser ในการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาให้มีความเหมาะสมและปิดกระจกตากลับเข้าที่เดิมเพื่อให้กลับมามองเห็นชัดอีกครั้งโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์

การทำเลสิคมีประโยชน์อย่างไร?

เลสิคมีกี่แบบ

การทำเลสิค จะช่วยแก้ปัญหาสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียงได้อย่างถาวร โดยการใช้เลเซอร์แก้ไขความโค้งของกระจกตาซึ่งมีความแม่นยำเป็นอย่างมาก ทำให้การรักษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการทำเลสิค จะทำให้ดวงตากลับมามีสภาวะปกติโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์

เลสิคแก้ปัญหาสายตาสั้น

สายตาสั้น เกิดจากการที่กระจกตามีความโค้งมากเกินปกติ หรือ กระบอกตายาวเกินไป ทำให้เกิดกำลังหักเหของแสงมากเกินไป แสงจึงตกรวมก่อนที่จะถึงจอประสาทตา จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่มีภาวะสายตาสั้นสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อมองสิ่งที่อยู่ระยะไกล จะมองเห็นไม่ชัด ในการรักษาปัญหาสายตาสั้นด้วยการทำเลสิค จะมีการใช้เลเซอร์ปรับความโค้งของกระจกตาให้มีความโค้งน้อยลงพอดีกับค่าสายตา ทำให้กลับมามีค่าสายตาเหมือนคนปกติ

เลสิคแก้ปัญหาสายตายาว

สายตายาว เกิดจากการที่กระจกตามีความโค้งน้อยผิดปกติ หรือ กระบอกตาสั้นเกินไป ทำให้เกิดกำลังหักเหของแสงน้อยเกินไป แสงจึงตกที่หลังจอประสาทตา จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่มีภาวะสายตายาวสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ระยะใกล้ไม่ชัด แต่กลับมองเห็นสิ่งที่อยู่ระยะไกลได้อย่างชัดเจน ในการรักษาปัญหาสายตายาวด้วยการทำเลสิค จะมีการใช้เลเซอร์ปรับความโค้งของกระจกตาให้มีความโค้งมากขึ้นพอดีกับค่าสายตา ทำให้กลับมามีการมองเห็นเหมือนคนปกติ

เลสิคแก้ปัญหาสายตาเอียง

สายตาเอียง เกิดจากรูปร่างของกระจกตามีความโค้งไม่เท่ากันหรือกระจกตามีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ ทำให้ดวงตาไม่สามารถโฟกัสได้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่มีภาวะสายตาเอียงมองเห็นสิ่งต่าง ๆ เบลอ หรือไม่ชัดเจน ในการรักษาปัญหาสายตาเอียงด้วยการทำเลสิค จะมีการใช้เลเซอร์ปรับความโค้งของกระจกตาให้มีความโค้งเท่ากัน ทำให้กลับมามีการมองเห็นเหมือนคนปกติ

เลสิคมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

เลสิค เป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดรักษาความโค้งของกระจกตาที่มีมานาน โดยมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้มีประเภททางเลือกในการผ่าตัดเพิ่มมากขึ้น ในการทำเลสิคแต่ละประเภทก็จะมีวิธีการรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ต่างกัน ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความแตกต่างกัน

ทำเลสิค

การทำ PRK (Photorefractive Keratectomy)

การทำ PRK เป็นการแก้ไขปัญหาสายตาโดยไม่จำเป็นต้องแยกชั้นกระจกตา แต่จะทำการลอกกระจกตาข้างนอกสุดและใช้ Excimer laser ปรับความโค้งของกระจกตา หลังจากที่ปรับกระจกตาเรียบร้อยแล้วจึงใช้คอนแทคเลนส์พิเศษปิดแผล 5-7 วันแล้วนำคอนแทคเลนส์ออก การผ่าตัดแบบ PRK ไม่มีการเย็บแผลจึงเหมาะสมกับผู้ที่มีกระจกตาบาง ไม่สามารถรักษาด้วยการแยกชั้นกระจกตาได้ แต่การผ่าตัดประเภทนี้จะมีความเคืองตามากกว่าการผ่าตัดแบบอื่น และมีความเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีค่าสายตาผิดปกติไม่มากนัก

ผ่าตัดเลสิคแบบใช้ใบมีด (MicrokeratomeLASIK)

MicrokeratomeLASIK เป็นการผ่าตัดเลสิคแบบใช้ใบมีดขนาดเล็กที่มีความแม่นยำ แยกชั้นกระจกตาเพื่อนำเลเซอร์ยิงกระจกตาเพื่อปรับความโค้งกระจกตา และปิดกระจกตาเข้าที่เดิม โดยวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาค่าสายตาไม่มากนัก มีกระจกตาบาง โดยมีความระคายเคืองน้อยในระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด แต่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีกระจกตาบางหรือกระจกตาไม่สม่ำเสมอ และมีโอกาสที่จะทำให้ตาแห้งมากกว่าการผ่าตัดชนิดอื่น

ผ่าตัดเลสิคไร้ใบมีด (Bladeless FemtoLASIK)

Bladeless FemtoLASIK เป็นการผ่าตัดเลสิคไร้ใบมีดโดนใช้เลเซอร์ความถี่สูงเพื่อแยกกระจกตาส่วนนอกออก และใช้เลเซอร์ปรับความโค้งของกระจกตา ในการรักษาวิธีนี้จะมีความแม่นยำในการแยกกระจกตาสูง มีผลข้างเคียงน้อย แต่มีโอกาสที่ฝากระจกตาเคลื่อนหากมีการกระทบกระเทือนตาอย่างแรง

ผ่าตัดเลสิคสมัยใหม่ (ReLEx SMILE)

ReLEx SMILE เป็นวิธีผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตาล่าสุดโดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบมีด ในการผ่าตัดจะใช้เลเซอร์ตัดเนื้อกระจกตาเป็นรูปเลนส์แล้วดึงออกผ่านแผลขนาดเล็ก และปรับความโค้งของกระจกตาด้วยเลเซอร์ การผ่าตัดด้วยวิธีนี้แทบไม่มีอาการระคายตาเนื่องจากแผลจากการผ่าตัดมีขนาดเล็กมาก และลดผลข้างเคียงจากการผ่าตัดเลสิครูปแบบอื่นอีกด้วย แต่การผ่าตัด ReLEx SMILE สามารถรักษาสายตาสั้นและสายตาเอียงเท่านั้น ไม่สามารถรักษาสายตายาวได้

การทำ ICL (Implantable Collamer Lens)

การทำ ICL คือ เป็นการนำเลนส์เสริมชนิดถาวรเข้าไปบริเวณหลังม่านตาและหน้าเลนส์แก้ว เพื่อให้เลนส์สามารถทำงานร่วมกับเลนส์ตาธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารถถอดเลนส์เสริมเพื่อเปลี่ยนตัวเลนส์เมื่อมีค่าสายตาเพิ่มขึ้นโดยไม่ทำให้กระจกตาบางลง วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องค่าสายตามาก หรือผู้ที่ไม่ต้องการรักษาด้วยการทำเลสิค

ข้อดี – ข้อจำกัดของการทำเลสิค

ก่อนที่จะตัดสินใจทำเลสิค ควรศึกษาถึงข้อดี รวมถึงข้อจำกัดของการทำเลสิค เพื่อที่จะเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพดวงตา

ข้อดีของการทำเลสิค

 • สามารถรักษาปัญหาทางด้านค่าสายตาได้อย่างถาวร โดยไม่จำเป็นต้องใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์
 • ใช้เวลาในการผ่าตัดสั้น อีกทั้งยังมีช่วงระยะเวลาพักฟื้นไม่นานจึงไม่จำเป็นต้องนอนพักที่โรงพยาบาล
 • ในระหว่างการผ่าตัดใช้หยอดยาชา และไม่จำเป็นต้องเย็บแผล จึงไม่มีความรู้สึกเจ็บ

ข้อจำกัดของการทำเลสิค

แม้ว่าการรักษาสายตาด้วยการทำเลสิคจะช่วยแก้ปัญหาสายตาได้อย่างถาวร แต่ก็มีกลุ่มผู้ที่มีโรคบางประเภทที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาสายตาด้วยการทำเลสิคได้ ดังนี้

 • ผู้ที่มีโรคทางด้านสายตา เช่น ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม ตาแห้งอย่างรุนแรง
 • ผู้ที่มีกระจกตาบาง หรือมีบาดแผลที่กระจกตา ไม่ควรเข้ารับการรักษาด้วยการทำเลสิค
 • ผู้ที่มีโรคที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรคเบาหวาน โรค SLE เป็นต้น

ใครที่สามารถทำเลสิคได้

 • ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีค่าสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี
 • ผู้ที่ไม่ได้มีโรคทางตา หรือโรคที่ส่งผลต่อการหายของบาดแผล
 • ผู้ที่ไม่ได้กำลังตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร
 • มีปัญหาหรือความลำบากจากการใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์
 • ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดรักษาสายตาด้วยการทำเลสิคอย่างถูกต้อง

ใครที่ไม่ควรทำเลสิค

 • ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
 • ผู้ที่มีค่าสายตาไม่คงที่
 • ผู้ที่เป็นโรคทางตาที่มีความรุนแรง และผู้ที่มีโรคที่ส่งผลต่อการหายของบาดแผล
 • ผู้ที่ตาแห้งมาก หรือมีกระจกตาบางเกินไป

การปฏิบัติตนก่อนเข้ารับการผ่าตัดเลสิค

ก่อนเข้ารับการทำเลสิค มีข้อควรปฏิบัติเพื่อสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างปลอดภัย ดังนี้

เลสิคราคา

หาข้อมูลเกี่ยวกับเลสิคและเข้ารับการปรึกษากับแพทย์

สิ่งแรกที่ควรรู้ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเข้ารับการทำเลสิคหรือไม่ คือ การหาข้อมูลเกี่ยวกับเลสิค ว่า เลสิค คืออะไร มีวิธีการรักษาอย่างไร เมื่อตัดสินใจที่จะทำเลสิคแล้ว ควรเข้าพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจสอบสภาพตาและร่างกายเบื้องต้นก่อนว่าสามารถเข้ารับการรักษาสายตาด้วยการทำเลสิคได้หรือไม่

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

เพื่อให้การตรวจเป็นไปได้อย่างแม่นยำ ก่อนเข้ารับการตรวจ สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ควรงดใส่อย่างน้อย 3 วัน (กรณีที่เป็นคอนแทคเลนส์แบบแข็งงดใส่อย่างน้อย 7 วัน) เพราะการใส่คอนแทคเลนส์มีผลต่อการวัดค่าสายตา รวมถึงผู้ที่ใช้ยารักษาสิว ควรงดใช้อย่างน้อย 1 เดือน และในวันที่ตรวจสายตาควรพาญาติหรือคนมาดูแล รวมถึงพกแว่นกันแดดเพราะจะมีการหยอดยาเพื่อขยายม่านตา ซึ่งทำให้ตาไม่สามารถสู้แสงได้

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด

การเตรียมตัวก่อนเข้าผ่าตัด ควรพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมในการเข้ารับผ่าตัด ในวันผ่าตัดควรงดแต่งหน้า งดการฉีดน้ำหอมและสเปรย์ที่ร่างกายทุกชนิด เพราะจะส่งผลต่อการผ่าตัด รวมถึงสระผมให้สะอาดเรียบร้อยเนื่องจากไม่ควรให้ตาโดนน้ำหลังจากการผ่าตัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

ขั้นตอนในการทำเลสิค

เลสิคคือ

ในส่วนของขั้นตอนการทำเลสิค ก่อนผ่าตัด แพทย์จะหยอดยาชาเพื่อระงับความเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการผ่าตัด เมื่อพร้อมแล้ว แพทย์จะนำใบมีดมาแยกชั้นกระจกตา และนำเลเซอร์มายิงกระจกตาบางส่วนเพื่อปรับความโค้งของกระจกตา เมื่อปรับความโค้งกระจกตาเสร็จแล้วจึงปิดชั้นกระจกตาที่ผ่าออกกลับเข้าที่เดิม โดยไม่ต้องเย็บแผล เพราะแผลจะสมานตัวภายใน 5 นาที

ข้อควรปฏิบัติหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเลสิค

อาการที่มีโอกาสเกิดขึ้นหลังเข้ารับการผ่าตัด

หลังจากการผ่าตัด อาจจะมีอาการเคืองตา ปวดตา น้ำตาไหล รวมถึงดวงตาไม่สามารถสู้แสงได้ และมีอาการตามัวหรือตาพร่า แต่ส่วนใหญ่อาการเหล่านี้มักจะหายเอง

วิธีดูแลตนเองหลังจากเข้ารับการผ่าตัดทันที

 • ห้ามแกะฝาครอบตาหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จโดยเด็ดขาด
 • ไม่นำมือแตะหรือสัมผัสบริเวณดวงตา
 • งดการใช้สายตาและพักผ่อนให้เพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงที่มีลมหรือฝุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าตา
 • ระวังไม่ให้น้ำโดนตาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หากต้องการล้างหน้าควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดแทน

ข้อปฏิบัติหลังผ่าตัดเลสิค

หลังจากการผ่าตัด ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ระวังไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปสัมผัสโดนตาเพราะมีโอกาสที่จะทำให้ดวงตาอาจเกิดการติดเชื้อได้ และไม่ควรทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อดวงตา เพราะมีโอกาสที่จะทำให้กระจกตาหลุดได้ นอกจากนี้แพทย์จะทำการนัดเพื่อติดตามผลการรักษา ดังนั้น จึงควรเข้าพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง รวมถึงรับประทานตาตามที่ได้รับอย่างเคร่งครัด

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากทำเลสิค

 • เคืองตา แสบตา น้ำตาไหล ตาแห้ง เป็นอาการที่มักเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดเลสิค แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • ตาพร่า ตามัว มองเห็นไม่ชัด หากแผลหายดีแล้วก็จะกลับมามีการมองเห็นชัดเหมือนเดิม
 • มองเห็นแสงกระจายในที่มืด ซึ่งมีโอกาสเป็นประมาณ 1-3 เดือน แต่อาการเหล่านี้มักจะหายไปเอง
 • อาการติดเชื้อ รวมถึงอาการผิดปกติอื่น ๆ ซึ่งถ้ารู้สึกว่าดวงตาหรือร่างกายมีอาการผิดปกติควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาทันที

ควรเลือกสถานที่ทำเลสิคที่ไหนดี

การเลือกสถานที่เข้ารับการรักษาเลสิค เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะดวงตาของเราเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับร่างกายตลอดชีวิต ดังนั้นเพื่อให้การรักษาเป็นไปได้อย่างปลอดภัย สิ่งที่เป็นปัจจัยในการเลือกสถานที่ทำเลสิคมีดังนี้

 • ความสะอาด เพราะถ้าหากสถานที่ที่เข้ารับบริการไม่สะอาดรวมถึงมีการใช้อุปกรณ์ที่ไม่สะอาดก็จะทำให้ดวงตาของเรามีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น
 • ความน่าเชื่อถือ เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก จึงควรเลือกสถานที่ที่มีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดความวางใจและสามารถรักษาดวงตาของเราได้อย่างปลอดภัย
 • มีอุปกรณ์ครบครันและมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพราะจะทำให้การรักษาเป็นไปได้อย่างปลอดภัยแม่นยำ
 • มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแนะนำอย่างดี และมีการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า
 • ราคามีความเหมาะสม ไม่แพงมากจนเกินไป

รักษาสายตาด้วยการทำเลสิคราคาเท่าไหร่

โดยทั่วไปแล้ว ราคาค่ารักษาการทำเลสิคจะขึ้นอยู่กับวิธีที่เลือกรักษาเนื่องจากแต่ละวิธีการรักษา ก็จะใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนกัน รวมถึงสถานที่เข้ารับบริการส่วนใหญ่ก็จะมีการคิดราคาค่าบริการและอื่น ๆ ต่างกัน โดย

 • MicrokeratomeLASIK ราคาประมาณ 38,000 – 80,000 บาท
 • Bladeless FemtoLASIK ราคาประมาณ 50,000 – 100,000 บาท
 • ReLEx SMILE ราคาประมาณ 90,000 – 120,000 บาท
 • PRK ราคาประมาณ 35,000 – 80,000 บาท
 • ICL ราคาประมาณ 70,000 – 150,000 บาท

ข้อสรุป

การรักษาสายตาด้วยการทำเลสิค จะช่วยแก้ปัญหาทั้งภาวะสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียงอย่างถาวร ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แว่นและคอนแทคเลนส์ แต่ก่อนที่จะเข้ารับการรักษาควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาด้วยการทำเลสิค เพราะวิธีการรักษาแบบเลสิคแต่ละประเภท ก็จะมีการใช้เครื่องมือ รวมถึง มีข้อจำกัดในการรักษาที่แตกต่างกัน

เมื่อมีความรู้และต้องการที่จะเข้ารับการรักษาก็ควรเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาและประเมินว่าสามารถเข้ารับการรักษาด้วยการทำเลสิคได้หรือไม่ นอกจากนี้ในการรักษาก็ควรศึกษาถึงสถานที่เข้ารับบริการเพื่อให้การรักษาเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและคุ้มกับเงินที่ต้องจ่าย

Similar Posts