บัญชีรายรับรายจ่าย ช่วยบริหารการเก็บเงินได้อย่างไร?

รายรับ รายจ่าย

ในปัจจุบันการเก็บออมเงินไม่ใช่เป็นเพียงการหยอดกระปุกอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักบริหารเงินในแต่ละเดือน การทำบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นอีกตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้สามารถแยกส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆออก และทำให้สามารถรู้รายรับ รายจ่ายในแต่ละเดือน สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้ ทำให้เกิดสภาพคล่องในการใช้จ่าย เป็นการจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพมากๆ


การทำบัญชีรายรับรายจ่าย สำคัญกว่าที่คิด

บัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆ

การบริหารจัดการการเงิน ควรที่จะมีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อที่จะให้รู้ถึงรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และสามารถวางแผนบริหารการเงินได้ การทำบัญชีรับจ่าย ความจริงแล้วมันคืออะไร แล้วทำไมจึงควรทำบัญชีบัญชีรายรับรายจ่าย มีความสำคัญมากแค่ไหน เรามารู้ไปพร้อมๆ กันเลย

บัญชีรายรับรายจ่าย คืออะไร

บัญชีรายรับรายจ่าย คือ การทำแบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน เป็นการจดบันทึกการเงินทั้งเข้าและออก ในการจดบันทึกการทำบัญชีรายรับรายจ่าย จะจดบันทึกรายการการเงินทั้งหมด ทั้งที่เป็นส่วนของรายได้ที่เข้ามา และรายจ่ายที่จ่ายออกไป บัญชีรายรับรายจ่ายสามารถทำได้ทั้งบุคคลธรรมดาทั่วไป ไม่จำกัด เพศ อายุ และเหมาะกับร้านค้า สำนักงาน องค์กร หรือแม้แต่บริษัท เพื่อให้ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่เดือนรวมไปถึง ผลกำไรในแต่ละเดือน หรือเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย เรียกว่าเงินออม การทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้สามารถวางแผนการเงินล่วงหน้า 

ทำไมจึงควรทำบัญชีรายรับรายจ่าย

หลายคนมองข้ามความสำคัญการทำบัญชีรายรับรายจ่าย เนื่องด้วยเหตุผลอาจจะคิดว่ายุ่งยาก บางทีก็ลืม เป็นต้น แต่วิธีเขียนรายรับ รายจ่าย จะทำให้เราสามารถรู้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน หรือแม้แต่พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือน การทำบัญชีรายรับรายจ่าย จะช่วยให้เราปรับ และคำนวณค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น สมุดรายรับ รายจ่ายทำเอง เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้เห็นถึงปัญหา สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ ทำให้เกิดสภาพทางการเงินที่คล่องตัวมากขึ้น การทำบัญชีรายรับรายจ่ายจึงทำให้มีเงินเหลือสำหรับเก็บออม และเป็นการจัดการปัญหาค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ หากไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่าย  

รายรับรายจ่าย excel

เมื่อรู้ถึงประโยชน์ในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย มีผลกระทบอย่างไร มาดูกัน!

  • การจัดการสภาพคล่องทางการเงินในแต่ละเดือนเกิดปัญหา

หากไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่าย จะทำให้มีปัญหาการจัดการเงินในแต่ละเดือนไม่พอใช้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เกินตัว หรืออาจจะมากกว่ารายรับ ทำให้เกิดสภาพการเงินที่ติดขัด หรือไม่พอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ถ้าทำการบันทึกรายรับ รายจ่าย จะทำให้สามารถวางแผน เพื่อให้พอกับค่าใช้จ่าย บัญชีรายรับรายจ่ายทำให้สามารถบริหารจัดการการเงินได้ และหากเหลือก็สามารถทำไปฝาก หรือลงทุนเพื่อให้เพิ่มมูลค่ากับการเงิน สามารถนำไปต่อยอด หรือเก็บออมไว้ใช้สำหรับฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย การจัดงาน เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ งานเลี้ยง เป็นต้น หรือซื้อสินค้าที่ต้องการ เช่น บ้าน รถ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

  • ไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้

การที่ไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่าย จะไม่สามารถรู้ที่มารายจ่ายได้ละเอียดเท่ากับการบันทึกรายรับ รายจ่าย ซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถจดจำได้ว่าในแต่ละวันเราจะใช้จ่ายกับอะไรไปบ้าง บางครั้งทำไมรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายเยอะขึ้น ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าซื้ออะไรไปแล้วบ้าง ซึ่งถ้าหากเราทำบัญชีรายรับรายจ่าย จะทำให้เราสามารถรู้ที่มาที่ไปของทั้งรายได้และรายจ่ายอย่างละเอียด ซึ่งสามารถทำรายรับ รายจ่าย excel เพื่อให้คำนวณค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ โดยที่ไม่ต้องคิดคำนวณถึงผลลัพธ์เอง ซึ่งการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบนี้เหมาะกับร้านค้า องค์กร บริษัท เพื่อให้สามารถชี้แจงรายละเอียดของค่าใช้จ่าย และรายได้ที่เข้ามา สามารถประเมินและแก้ไขปัญหาจากผลสรุปของการทำบัญชีรายรับรายจ่าย 

  • ไม่สามารถวางแผนการเงินในอนาคตได้

ในการคำนึงถึงการทำบัญชีรายรับรายจ่าย จะช่วยทำให้เราสามารถคิด และคาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับการใช้จ่าย การทำบัญชีรายรับรายจ่าย จะทำให้รู้ว่าในแต่ละเดือนเรามีเงินเหลือเก็บมากน้อยแค่ไหน และสามารถบริหารจัดการเงินในส่วนนี้ได้อย่างไร บางคนอาจจะนำเงินที่เหลือจากการเก็บออมไปลงทุนต่างๆ หรืออาจจะสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนฉุกเฉินสำหรับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายง่ายๆ จึงเป็นเหตุผลที่สามารถทำให้วางแผนในอนาคตได้เป็นอย่างดี

  • ไม่มีเงินสำรองไว้สำหรับฉุกเฉิน

แน่นอนว่าในชีวิตประจำวันเราไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ การทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อให้มีเงินเก็บสำหรับเป็นเงินสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็น เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ควรทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพราะเป็นการจัดระเบียบ และสร้างวินัยในการใช้เงินที่จำเป็น เมื่อเหลือใช้เรายังสามารถนำเงินเหล่านี้ไว้สำหรับใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือเมื่อเป็นโรคต่างๆ 

  • ไม่สามารถสร้างวินัยในการเก็บออม

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย สามารถทำได้ง่ายๆ โดยสามารถหาตัวอย่างบัญชีรายรับ รายจ่าย ได้ทั่วๆไป การทำบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นการสร้างนิสัยให้เราเห็นการบันทึกรายจ่ายในแต่เดือน และเป็นการปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่ไม่จำเป็น เพื่อให้สามารถมีเงินเก็บสำรองไว้ใช้ในอนาคตได้


รู้ได้อย่างไรว่าควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว

บัญชีรับจ่าย

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย เหมาะกับคนที่ทำงานในแต่ละวันโดยไม่มีการจดบันทึกหรือ มีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนที่มากกว่าหรือเท่ากับรายรับ ซึ่งการใช้จ่ายเงินที่เกินตัวนี้จะทำให้เกิดปัญหาทางการเงินในระยะยาว เนื่องจากไม่มีการสำรองเงินไว้ใช้ บัญชีรายรับรายจ่าย จะทำให้เห็นถึงปัญหาค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับการใช้เงิน บางคนอาจจะเป็นหนี้ ทำให้การบริหารจัดการเงินไม่เป็นระบบ เกิดการใช้จ่ายที่เกินตัวทำให้ไม่มีเงินพอใช้ในแต่ละเดือน หรือมีเงินเก็บน้อย ไม่มีการวางแผนการใช้เงินในอนาคตได้อย่างอิสระ ยกตัวอย่างรายรับ รายจ่าย เช่น เงินเดือน เงินจากการขายของ การใช้จ่ายเงินในการซื้อของ การลงทุน ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น ดังนั้นการทำบัญชีรายรับรายจ่าย จึงเริ่มจากการสร้างวินัยในการเก็บออม วางแผนการใช้จ่าย ควบคุมการเงิน บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ จะทำให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน การจัดการเงินจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เพราะต้องคำนึงถึงปัจจัยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าบ้าน ค่ากิน ค่าของใช้ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องแยกส่วนจากเงินรายได้ การวางแผนในการใช้เงินจึงต้องคำนวณให้พอกับรายได้ จึงจะไม่เป็นการสร้างหนี้ และหากสามารถตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกก็สามารถทำให้มีเงินเหลือเก็บ ดังนั้นจึงต้องทำบัญชีรายรับรายจ่าย 


ใครจำเป็นต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายบ้าง

ทำ บัญชีรายรับรายจ่าย

หากกำลังเริ่มต้นที่อยากจะเก็บออม หรือใครที่กำลังจะเปิดร้าน ก่อตั้งบริษัทแน่นอนว่าคุณจะต้องมีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย แต่จริงๆแล้วการบันทึกรายรับ รายจ่าย สามารถเริ่มได้กับทุกคน ทุกวัย โดยเริ่มจากการทำแบบฟอร์มรายรับ รายจ่าย โดยเริ่มทำให้เป็นนิสัย ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนการเงิน โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

  • กลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มนี้เป้าหมายการทำบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย อาจจะเพื่อสามารถรู้ และคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ทำให้สามารถวางแผนการใช้เงิน หรืออาจจะต้องการเก็บเงิน การทำบัญชีรายรับรายจ่าย สามารถจัดการบริหารทางการเงินว่าควรใช้จ่ายอย่างไรให้มีเงินเหลือเก็บ เป็นการแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป เป็นการสร้างวินัยการออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • กลุ่มของร้านค้า บริษัท องค์กร หรือสำนักงาน การทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อให้ทราบถึงที่มาที่ไปของรายได้และรายจ่าย เพื่อคำนวณและสรุปยอดของการเงินภายในองค์กรให้สมดุลกับรายรับ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายร้านค้า จะสามารถวางแผนและวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโต เป็นการต่อยอดและสร้างรากฐานที่มั่นคงในอนาคตต่อไป จะเห็นได้ว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่าย มีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงทำให้เกิดเป็นอาชีพ ที่เรียกว่านักบัญชี เพื่อทำหน้าที่นี้ในองค์กร 

บัญชีรายรับรายจ่าย ตัวช่วยเตือนความจำให้กับทุกคน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ดังนั้นการทำบัญชีรายรับรายจ่าย จึงมีความสำคัญในการบริหารจัดการการเงิน ซึ่งการทำบัญชีรายรับรายจ่าย บางครั้งก็เป็นเรื่องยุ่งยาก และลืมบันทึก จึงมีการพัฒนาเกิดเป็นตัวช่วยที่สามารถช่วยในการบริหารจัดการการเงินที่ง่าย สะดวก นั่นก็คือ MAKE by KBank ของธนาคารกสิกร ที่สามารถสมัครได้ง่าย สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างอิสระ สามารถแบ่งสัดส่วนการใช้จ่าย และเก็บออมเงินได้หลากหลายประเภท ทำให้รู้ที่มาที่ไปของรายรับและรายจ่าย ในแต่ละวัน มีการแจ้งเตือนหากมีการโอนเงินเข้า และออก แบบเรียลไทม์ โดยมีความรู้และคำปรึกษาที่จะช่วยวางแผนการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ รวมไปถึงเคล็ดลับในการออมเงิน การวางแผนการบริหารจัดการทางเงิน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ง่ายๆ ที่แอป MAKE by KBank ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

การดำรงชีวิตในทุกวันนี้มีเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ ในสังคมแห่งทุนนิยมเหมือนทำให้เรากลายเป็นคนที่ต้องหยิบจ่าย ใช้สอยเงินกันอย่างรวดเร็ว มีอะไรใหม่ ๆ หรือที่กำลังเป็นกระแสมา เราต้องตามเทรนด์ให้ทัน จนบางครั้งมากเกินขีดจำกัดของตนเอง บางคนก็เริ่มหาวิธีประหยัดเงิน ใช้เงินให้เป็นมากขึ้น หรือทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อจัดการกับรายรับที่ได้มา และรายจ่ายที่ใช้ไปในแต่ละวัน