สร้างระบบจองคิวผ่านไลน์ ประหยัดเวลา เพิ่มความประทับใจให้ลูกค้า

ระบบจองคิว

การรอคอยในการเข้าใช้บริการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักจะเป็นเรื่องน่าเบื่อที่หลาย ๆ คนมักหลีกเลี่ยง หากธุรกิจใดมีการจัดทำระบบจองคิว เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอย แน่นอนว่า ลูกค้าย่อมพึงพอใจ แล้วเลือกใช้บริการได้อย่างง่ายดาย เพราะสามารถจองผ่าน Bookings Online  ได้ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาในการรอคิว แถมยังสามารถเลื่อนนัด ยกเลิก หรือแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลานัดได้อีกด้วย ดังนั้น หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจบริการ ก็ควรจะสร้างระบบจองคิวผ่านไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของคุณ


ระบบจองคิวสำคัญอย่างไร

ระบบจองคิวมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบการรอใช้บริการในแวดวงต่าง ๆ โดยมีประโยชน์เด่น ๆ ดังนี้

 • ระบบจองคิวช่วยในการจัดการลำดับคิวของผู้รับบริการ จึงช่วยลดปัญหาการรอนาน หรือการแซงคิวได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้รับบริการได้เข้ารับบริการได้อย่างถูกต้องตามลำดับคิว ไม่มีผู้ใดไม่พอใจในเรื่องของการจัดลำดับคิว
 • สำหรับธุรกิจ Bookings Online ช่วยลดปัญหาความไม่พึงพอใจในการให้ยริการ หรือการรอคิวได้เป็นอย่างดี ทำให้ทางธุรกิจสามารถบริารจัดการร้าน หรือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นอกจากการจัดระเบียบในการรอคิวแล้ว ระบบจองคิวยังสามารถใช้เป็นระบบจองออนไลน์ ทำให้ลูกค้าสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ ทำให้สามารถวางแผนเวลา การเดินทาง เพื่อให้มาถึงในเวลาตามกำหนดได้
 • การสร้างระบบจองคิวผ่านไลน์ช่วยในการจัดการทรัพยากร รวมถึงบุคลากรในการให้บริการ เป็นการประหยัดสำหรับเจ้าของธุรกิจ
 • ระบบจองคิวสามารถใช้เป็นช่องทางในการเก็บข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์การบริการในอนาคตได้ เช่น จำนวนผู้ใช้เวลา เวลาในการเลือกใช้บริการยอดนิยม สาขายอดนิยม เป็นต้น

ระบบจองคิวกับฟังก์ชันที่ต้องมี

จองไลน์

ระบบจองคิวเป็นระบบช่วยบริหารจัดการผู้เข้ามาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ก่อนที่เราจะเลือกใช้บริการระบบจองออนไลน์นั้น เราขอแนะนำฟังก์ชันสำคัญของ Bookings Online ดังนี้

 • ผู้ใช้บริการสามารถเข้าระบบจองออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย มีรูปแบบของระบบใช้งานสะดวก ชัดเจน
 • ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดสื่ออื่นเพิ่มเติม เพราะสามารถระบบจองคิวผ่าน line ได้ในทันที
 • ภายในระบบจองคิวมีฟีเจอร์ให้บริการอย่างหลากหลาย ทั้งการจองไลน์ การยกเลิก การเลื่อนนัด การตรวจสอบคิว เป็นต้น โดยมีการยืนยันการทำรายการ พร้อมแจ้งเตือนอย่างเหมาะสม ทั้งทางอีเมล SMS หรือผ่านแอปพลิเคชัน
 • เจ้าของธุรกิจสามารถควบคุมระบบจองคิวได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งสามารถปรับแต่งรูปแบบของระบบได้ตามความต้องการ
 • ระบบจองออนไลน์สามารถเก็บข้อมูล พร้อมวิเคราะห์ได้อย่าง Realtime เพื่อช่วยวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต แล้วนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการรายงานเป็นประจำ
 • มีการจัดลำดับคิวอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีเกณฑ์เหมาะสม เช่น เรียงตามลำดับคิว เรียงตามการนัดหมาย เป็นต้น
 • ระบบจองคิวสามารถชำระเงินได้ โดยระบบควรรองรับการชำระเงินออนไลน์ได้
 • ระบบจองออนไลน์มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ฟังก์ชันดังกล่าวข้างต้น เป็นฟังก์ชันที่ควรจะมีในระบบจองคิว เพราะระบบที่ดีควรจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน รวมถึงเจ้าของธุรกิจในการบริหารจัดการ โดยสามารถสร้างระบบจองคิวผ่านไลน์ได้ ทำให้ลูกค้าสามารถดำเนินการจองไลน์ได้อย่างง่ายดาย


ประโยชน์จากระบบจองคิวกับธุรกิจ

ระบบจองออนไลน์

ธุรกิจในรูปแบบของการให้บริการนั้น มีความจำเป็นต้องใช้ระบบจองคิวเป็นอย่างมาก เพราะระบบจองออนไลน์เหล่านี้ จะช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างสะดวก สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก เช่น

 • ประหยัดเวลาสำหรับผู้ใช้บริการ ทำให้ลูกค้าสามารถจัดสรรเวลาในการเข้ามาใช้บริการได้
 • ธุรกิจประหยัดทรัพยากรและบุคลากรในการบริหารจัดการร้านค้า ลูกค้าที่เข้ามา
 • สร้างความประทับใจ ลดความไม่พึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจได้เป็นอย่างดี
 • ลูกค้าสามารถใช้ระบบ จอง คิว line oa ได้อย่างสะดวก ใช้งานง่าย ทำให้มีแนวโน้มว่า จะมีผู้เข้าใช้บริการมากขึ้น
 • เพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ เพราะสามารถจัดสรรเวลาของผู้ใช้บริการได้
 • มีข้อมูลจากระบบจองคิว เพื่อนำมาประกอบใช้ในการตัดสินใจแนวโน้มอนาคตของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
 • เป็นการเพิ่มช่องทางรายได้อีกช่องทางหนึ่ง เพราะ Bookings Online เหล่านี้ สามารถเพิ่มบริการเสริมอื่น ๆ เพื่อเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

จะเห็นได้ว่า ระบบจองคิวมีความสำคัญสำหรับธุรกิจทางด้านบริการเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของธุรกิจในการบริหารจัดการธุรกิจ และเก็บข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

สรุป

ระบบจองคิวเป็นระบบในการจัดระเบียบการรอคิวเข้าใช้บริการของธุรกิจแบบต่าง ๆ ด้วยเว็บไซต์ https://betaskthai.com/ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ทั้งทางด้านการจองไลน์ นัดหมายล่วงหน้า ยกเลิกคิว เลื่อนนัด หรือตรวจสอบคิว หากธุรกิจใดมีระบบจองออนไลน์ก็มีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น