|

ReLEx SMILE นวัตกรรมเลสิคแบบใหม่ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาสายตา

มีหลายคนที่ประสบปัญหาด้านสายตาและต้องการแก้ปัญหาโดยใช้เลสิค แต่อาจจะกลัวใบมีด กลัวเจ็บ หรือกลัวผลข้างเคียงหลังผ่าตัดต่างๆ ตอนนี้คุณสามารถละทิ้งความกังวลเหล่านี้ได้แล้ว เพราะมีนวัตกรรมเลสิคแบบใหม่ “ReLEx SMILE” ที่ช่วยให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ ReLEx SMILE คืออะไร? ข้อดี-ข้อเสีย มีอะไรบ้าง? ReLEx SMILE ที่ไหนดี? มี ReLEx SMILEโปรโมชั่นอะไรบ้าง? และอื่นๆ เกี่ยวกับ ReLEx SMILE


ทำความรู้จัก ReLEx SMILE

ReLEx SMILE (รีเลกซ์ สมายล์) คือ การใช้เทคโนโลยีผ่าตัดรูปแบบใหม่ซึ่งแต่เดิมใช้ใบมีดเปลี่ยนมาเป็นใช้เลเซอร์เพื่อปรับกระจกตา

ReLEx SMILE เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2004 โดย Carl Zeiss Meditec และลูกทีมได้สร้าง femtosecond laser ซึ่งสามารถช่วยให้ตัดเลนส์ในกระจกตาได้ดีขึ้น 

ในเวลาต่อมาถึงแม้การศึกษาจะทำได้จริงและมีความปลอดภัยแต่ผลลัพธ์ก็ยังดีไม่เท่ากับการเลสิค ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มากขึ้น จนท้ายที่สุด ในปี ค.ศ.2016 ReLEx SMILE ก็ได้ถูกยอมรับจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าสามารถรักษาภาวะสายตาสั้นได้


ReLEx SMILE กับเลสิคแบบทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร

ReLEx SMILE

ความแตกต่างระหว่าง ReLEx SMILE กับเลสิคแบบทั่วไป คือ ReLEx SMILE จะเป็นการผ่าตัดที่ใช้เวลาน้อยและสร้างความเสียหายกับกระจกตาน้อยที่สุด เนื่องจากเป็นการผ่าตัดโดยใช้เลเซอร์ ไร้ใบมีด ดังนั้นแผลจึงหายเร็ว ผลข้างเคียงน้อยกว่า ปลอดภัยกว่า และกระจกตาแข็งแรงมากกว่าแบบเลสิคซึ่งต้องมีการใช้ใบมีด หรือเลเซอร์ในการผ่าตัดแยกชั้นกระจกตา


ข้อดี – ข้อจำกัดของการทำ ReLEx SMILE

ข้อดีของการทำ ReLEx SMILE

 • การทำ ReLEx SMILE ผู้ทำจะไม่รู้สึกเจ็บตอนที่ผ่าตัด
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือสำหรับแยกชั้นฝากระจกตาแบบเลสิค
 • ReLEx SMILE ใช้เวลาผ่าตัดไม่นานและมีความแม่นยำอย่างมาก
 • ช่วยแก้ไขปัญหาสายตาสั้น1000 (-10.00 D) และสายตาเอียง 500 (หรือ -5.00 D) ได้
 • ผู้ที่ความหนาของกระจกตาไม่พอ หรือผู้ที่ทำ Femto lasik, PRK หรือ เลสิคแบบใบมีดไม่ได้ จะสามารถทำ ReLEx SMILE เพื่อช่วยแก้ปัญหาสายตาแทนได้
 • นอกจากนี้ยังมีข้อดีอื่นๆอีกที่ยังไม่ได้กล่าวมา

ข้อจำกัดของการทำ ReLEx SMILE 

 • ReLEx SMILE รักษาภาวะสายตายาวตามอายุ หรือสายตายาวตั้งแต่กำเนิดไม่ได้
 • ควรทำ relex กับแพทย์ผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านนี้เท่านั้น เพราะถ้าแพทย์ไม่ชำนาญพออาจส่งผลให้ดึงเลนส์ออกมาไม่หมด ซึ่งอาจส่งผลต่อการมองเห็น
 • ReLEx SMILE ข้อเสียคือ บางรายอาจได้รับผลข้างเคียง ได้แก่ อาการเคืองตา หนักตา แสบตา คันตา ตาแห้ง น้ำตาไหล แพ้แสง เป็นต้น

ReLEx SMILE เหมาะกับใครบ้าง

 • ReLEx SMILE เหมาะกับผู้ที่สายตาสั้นไม่เกิน 1000 (-10.00 D) สายตาเอียงไม่เกิน 500 (-5.00 D) หรือผู้มีภาวะสายตาสั้นร่วมกับสายตาเอียง
 • ผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไปและมีค่าสายตาคงที่ประมาณ 1 ปี หรือค่าสายตาไม่เพิ่มเกิน 50 ภายใน 1 ปี
 • การทำrelexตา อายุไม่ควรเกิน 55 ปี
 • ต้องไม่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น เช่น โรคตาแห้งอย่างรุนแรง โรคกระจกตาย้วย และจอประสาทตาเสื่อม
 • ควรผ่านการตรวจจากจักษุแพทย์แล้วว่า ตามีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ถึงจะเข้ารับการรักษาได้

การเตรียมตัวก่อนทำ ReLEx SMILE

การตรวจประเมินสภาพสายตาก่อนเข้ารับการรักษา

1.การตรวจวัดค่าสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

การวัดค่าสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ การตรวจเช็คเพื่อประเมินค่าสายตาเบื้องต้น โดยคำนวณหาค่าสายตาเอียง และองศาได้

2.การทดสอบการมองเห็น

การทดสอบการมองเห็น จะใช้วิธีการประเมินโดยให้คุณมองและอ่านแผ่นวัดสายตาซึ่งมีตัวอักษร หรือตัวเลขตามกำหนด

3.การวัดความดันลูกตา

การวัดความดันลูกตา คือ การวัดระดับของความดันในลูกตาว่าอยู่ในระดับที่สามารถทำ ReLEx SMILE ได้หรือไม่ และยังสามารถดูแนวโน้มที่จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับดวงตาได้อีกด้วย

4.การตรวจและวัดค่าสายตาโดยจักษุแพทย์

การตรวจและวัดค่าสายตาโดยจักษุแพทย์ คือ การตรวจวัดเพิ่มเติม เช่น ตรวจวัดความโค้งของกระจกตา ตรวจดูการหักเหของแสง การตอบสนองต่างๆของดวงตา เป็นต้น

5.การวัดปริมาณน้ำตา

การวัดปริมาณน้ำตา คือ การใช้กระดาษสำหรับ Schrimer’s Test โดยเฉพาะ สอดไปยังหนังตาส่วนล่างเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นนำกระดาษออกมาเพื่อตรวจวัดระยะน้ำตา เพื่อที่จะได้ทราบว่ามีภาวพน้ำตาแห้งหรือไม่

6.การถ่ายภาพพื้นผิวกระจกตาและวัดความหนาของกระจกตา

การถ่ายภาพพื้นผิวกระจกตาและวัดความหนาของกระจกตา คือ การถ่ายภาพเพื่อใช้สำหรับคำนวณและแปลผลข้อมูลในการนำมารักษาในแต่ละบุคคล โดยดูได้ทั้งรูปร่างกระจกตา ภาวะสายตาเอียง และระดับความหนาหรือความบางของกระจกตา

7.การหยอดยาขยายม่านตา

การหยอดยาขยายม่านตาสามารถช่วยให้รูม่านตาขยายกว้างมากขึ้น เพื่อที่จะตรวจดูภายในลูกตาได้อย่างละเอียด

8.การตรวจสภาพจอประสาทตาอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์

หลังจากหยอกยาเพื่อขยายม่ายตาไปแล้ว จักษุแพทย์จะตรวจจอประสาทตา เส้นประสาทตา จุดรับภาพ ความหนาของชั้นจอประสาทตา และความผิดปกติอื่นๆอย่างละเอียด

ข้อปฏิบัติก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 • การทำ ReLEx SMILE ควรมาก่อนเวลาผ่าตัด 2 ชั่วโมงเพื่อจะทำการหยอดตา
 • ควรสระผมก่อนเข้าผ่าตัด ไม่ฉีดน้ำหอม การแต่งหน้า แต่งผมต่างๆ
 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ควรใส่เสื้อแบบผ่าหน้า หรือมีกระดุม เพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนชุด
 • เตรียมแว่นกันแดด และค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อย
 • ควรมีผู้ดูแลติดตามมาและไม่ควรขับรถมาทำ relex คนเดียว 
 • ใช้เวลาผ่าตัด 30 นาที

ขั้นตอนการผ่าตัด ReLEx SMILE

relexคือ

 1. เมื่อพร้อมผ่าตัดแล้ว จักษุแพทย์จะหยอดยาชาลงไปที่ดวงตา
 2. ยาชาเริ่มออกฤทธิ์ จักษุแพทย์จะเริ่มผ่าตัด โดยใช้แสงเลเซอร์ Femtosecond Laser เพื่อแยกชั้นเนื้อกระจกตาเป็นรูปเลนส์(Lenticule) ตามที่มีการคำนวณ โดยที่ไม่ต้องผ่าเปิดฝากระจกตา
 3. แพทย์จะเปิดแผลขนาด 2-4 มม.ที่กระจกตา จากนั้นใช้อุปกรณ์เพื่อดึงเลนส์ทีทำการตัดไว้ออกมา
 4. เมื่อเลนส์ถูกดึงออกมาแล้วส่งผลให้กระจกตามีการปรับเปลี่ยนความโค้งและทำให้สามารถกลับมามองเห็นได้ชัดเจน
 5. ขั้นตอนสุดท้ายของการผ่าตัด  ReLEx SMILE แพทย์จะปิดตาโดยที่ครอบตา และหลังผ่าตัดเสร็จสามารถเดินทางกลับบ้านไปเลย

การดูแลตัวเองหลังการทำ ReLEx SMILE

 • ช่วง 2 สัปดาห์แรกของการทำ relex มีควรบีบตาหรือขยี้ตาแรงๆ
 • ควรใส่ที่ครอบตาตอนนอนประมาณ 3 วัน
 • ระวังไม่ให้น้ำโดนตา 1 สัปดาห์
 • ใช้หยอดตาเป็นประจำให้ครบตามที่แพทย์กำหนดไว้
 • ไม่ควรใช้สายตาจ้องมองนานเกินไป
 • พักผ่อนให้เพียงพอ งดทำกิจกรรมที่ใช้สายตา
 • หลังทำ ReLEx SMILE ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ถ้าต้องออกไปข้างนอก ควรสวมแว่นกันแดด
 • มาตามนัดหมายของจักษุแพทย์ทุกครั้ง

FAQ การผ่าตัดเลสิค ReLEx SMILE

การทำ ReLEx SMILE เจ็บไหม

ผู้เข้ารับการรักษาสามารถสบายใจได้ เพราะก่อนทำการผ่าตัด จักษุแพทย์จะหยอดยาชาเข้าไปที่ดวงตา ทำให้ไม่รู้สึกเจ็บขณะผ่าตัดแน่นอน

หลังทำ ReLEx SMILE ใช้เวลาพักฟื้นกี่วัน

หลังการทำ เลสิค relex จะใช้เวลาพักฟื้นอย่างน้อย 3 วัน ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น และกลับมาทำกิจกรรมบางอย่างเหมือนเดิมได้

ReLEx SMILE เห็นผลได้ถาวรหรือไม่

ReLEx SMILE สามารถเห็นผลถาวรได้ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าสายตามาก หรือไม่มีความเสื่อมต่างๆเกิดขึ้น เช่น ภาวะสายตายาวตามอายุ โดยถาวะนี้แก้ไขได้โดยการสวมใส่แว่นตาอ่านหนังสือ เป็นต้น


ข้อสรุป

ReLEx SMILE ราคาอาจค่อนข้างสูง เพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งใช้สำหรับผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตา โดยเปลี่ยนจากใช้ใบมีดผ่าตัดเป็นผ่าตัดแบบไร้ใบมีดหรือใช้แสงเลเซอร์ ซึ่งช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและระยะการรักษาตัวได้ เพราะแผลมีขนาดเล็ก นอกจากนี้เวลาผ่าตัดไม่นานและผู้เข้ารับการรักษาจะไม่รู้สึกเจ็บปวด