|

ตรวจอสุจิ (ไม่แข็งแรง) สาเหตุหลักส่งผลให้มีบุตรยาก

ที่ตรวจอสุจิซื้อที่ไหน

ปัญหาใหญ่ของคู่แต่งงานหลาย ๆ คู่กำลังเจอกับภาวะมีลูกยาก แม้จะเพศสัมพันธ์ในวันไข่ตกก็ไม่เกิดการตั้งครรภ์ ซึ่งสาเหตุมีบุตรยากไม่ได้เกิดจากฝ่ายหญิงเพียงอย่างเดียว แต่หากฝ่ายชายอสุจิหรือสเปิร์มไม่แข็งแรงก็มีส่วนทำให้ไม่ตั้งครรภ์ได้ วิธีตรวจอสุจิ  จึงช่วยประเมินหาความผิดปกติของอสุจิของฝ่ายชายได้

ตรวจอสุจิหรือตรวจสเปิร์มเป็นการตรวจสำหรับฝ่ายชาย ตรวจเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะมีลูกยาก ดังนั้นหากคุณวางแผนที่จะมีลูกน้อยควรเข้ารับการตรวจอสุจิโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนตรวจอสุจิต้องเตรียมตัวอย่างไร ตรวจอสุจิ ราคาเท่าไหร่ และเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับวิธีตรวจอสุจิได้รวบรวมไว้ในบทความนี้แล้วค่ะ


ตรวจอสุจิ คืออะไร ตรวจอะไรบ้าง

ตรวจอสุจิหรือตรวจสเปิร์มคือ การตรวจประเมินคุณภาพของน้ำอสุจิ จะเป็นการตรวจอสุจิเพื่อหาสาเหตุของการมีบุตรยาก โดยทำการตรวจประเมินน้ำเชื้อของฝ่ายชายได้แก่ จำนวนความเข้มข้นของอสุจิ จำนวนตัวอสุจิทั้งหมด ปริมาณน้ำอสุจิ การรอดชีวิตของอสุจิ การเคลื่อนที่ของอสุจิ รูปร่างอสุจิ จำนวนเม็ดเลือดขาว และจำนวนเม็ดเลือดแดง

หากคู่รักที่มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอในวันไข่ตก ไม่คุมกำเนิดมามากกว่า 1 ปีและยังไม่ตั้งครรภ์ ควรใช้วิธีตรวจอสุจิในฝ่ายชาย เพราะอสุจิเป็นตัวการสำคัญของการตั้งครรภ์หากไม่มีอสุจิไปปฏิสนธิกับไข่ของฝ่ายหญิงก็จะไม่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นได้ ดังนั้นการตั้งครรภ์ได้ต้องมีความพร้อมทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง


ตรวจอสุจิ ตรวจอย่างไร

ตรวจน้ําเชื้อราคาเท่าไหร่

วิธีเตรียมพร้อมตั้งครรภ์ที่ดีต้องมีความพร้อมทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง และต้องมีความพร้อมทั้งภายนอกและภายใน สำหรับฝ่ายชายต้องมีความพร้อมของอสุจิ หากต้องการตรวจน้ำอสุจิมมี 2 วิธีคือ การตรวจดูด้วยตาเปล่า และการตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การตรวจอสุจิด้วยตาเปล่า วิธีนี้เป็นการตรวจดูลักษณะทั่วไปของอสุจิ

 • สีของอสุจิ บ่งบอกถึงความผิดปกติของน้ำอสุจิที่หลั่งออกมา
 • ตรวจน้ำอสุจิในเรื่องความขุ่นใส
 • การละลายตัวของการตรวจอสุจิไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง
 • ปริมาณ ปกติน้ำอสุจิที่หลังออกมา 1 ครั้ง จะต้องมีปริมาณ 1.5 มิลลิตรขึ้นไป
 • ความหนืด ความเป็นกรดด่างของน้ำอสุจิ

2. การตรวจอสุจิด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Examination) เป็นการตรวจคุณภาพของอสุจิ  ดังนี้

 • ตรวจอสุจิในเรื่องของจำนวน และอัตราการเคลื่อนไหว
 • อัตราการมีชีวิตของอสุจิ
 • อัตราการมีชีวิตของอสุจิ
 • เม็ดเลือดขาวในน้ำอสุจิควรมีไม่เกิน 1 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร
 • เม็ดเลือดแดงควรมีน้อยกว่า 1 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร

เตรียมตัวอย่างไรก่อนตรวจอสุจิ

ที่ตรวจอสุจิที่ไหนน่าเชื่อถือ

การเตรียมตัวก่อนเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจอสุจิ เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเช่นกัน หากคุณผู้ไม่มีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจอสุจิอาจทำให้ผลการตรวจผิดพลาดได้ วิธีเตรียมตัวก่อนตรวจอสุจิ มี 4 ขั้นตอนดังนี้

 1. ควรงดการมีเพศสัมพันธ์หรือการหลั่งน้ำอสุจิอย่างน้อย 5-7 วันก่อนตรวจอสุจิ
 2. ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7 – 8 ชั่วโมง
 3. ก่อนทำการตรวจอสุจิต้องทำการเก็บอสุจิควรล้างมือและอวัยวะเพศให้สะอาด
 4. ในการเก็บอสุจิจะไม่สามารถใช้เจลหล่อลื่นและถุงยางอนามัยได้

ผลตรวจอสุจิบอกอะไรได้บ้าง

ตรวจอสุจิด้วยตัวเองได้ไหม

ผลการตรวจอสุจิบ่งบอกถึงความผิดปกติที่ส่งผลทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก ในการประเมินความผิดปกติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละเรื่องที่ทำการตรวจไป เช่นจำนวนตัวอสุจิ อัตราการมีชีวิตของอสุจิ เปอร์เซ็นต์ของตัวอสุจิที่มีรูปร่างปกติ ฯลฯ ฉะนั้นวิธีตรวจอสุจิต้องได้รับการตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น เพราะหากมีความผิดปกติจากผลตรวจเกิดขึ้น ทางแพทย์จะทำการแนะนำถึงแนวทางการแก้ไขความผิดปกติในส่วนนั้นได้


ตรวจอสุจิ ราคาเท่าไหร่

วิธีตรวจอสุจิในแต่ละครั้งจะต้องมีค่าใช้จ่าย โดยตรวจน้ำเชื้อราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาท เป็นการตรวจครบทุกสาเหตุที่ทำให้อสุจิของคุณผู้ชายผิดปกติ อย่างเช่นการตรวจปริมาณน้ำอสุจิ ความเข้มข้นของอสุจิ การเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ รูปร่างของอสุจิ การรอดชีวิตของตัวอสุจิ จำนวนเม็ดเลือดขาว และจำนวนเม็ดเลือดแดงในน้ำอสุจิ ใช้เวลาในการตรวจอสุจิและรอผลการตรวจประมาณ 1-2 ชั่วโมง


ที่ตรวจอสุจิซื้อที่ไหน

ที่ตรวจอสุจิซื้อที่ไหน? การตรวจอสุจิต้องได้รับการตรวจประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงยังไม่สามารถซื้อชุดตรวจอสุจิมาตรวจด้วยตัวเองได้ เพราะในการตรวจแต่ละครั้งมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้

ตรวจอสุจิด้วยตัวเอง ต่างจากตรวจที่คลินิกอย่างไร

จากที่กล่าวไปข้างต้นการตรวจอสุจิไม่สามารถตรวจด้วยตัวเองได้ หากต้องการตรวจควรตรวจที่คลินิกที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่นอกจากจะมีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังมีห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจคุณภาพของอสุจิที่มีการฆ่าเชื้อทุกครั้ง คุณจึงมั่นใจในเรื่องความสะอาด และมั่นใจในผลของการตรวจอสุจิได้เลย


ข้อสรุป

แม้ว่าฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ตั้งครรภ์ แต่ก่อนจะตั้งครรภ์ได้นั้นต้องการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิ หากส่วนไหนที่เกิดความผิดปกติจะส่งผลให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นคู่รักพยายามมีลูกน้อยแต่ไม่ประสบผลสำเร็จสักทีคุณผู้ชายควรเข้ารับการตรวจอสุจิให้แน่ใจความผิดปกติของอสุจิที่อาจเกิดขึ้นได้  เพื่อที่จะได้รักษาเท่าทัน สุดท้ายนี้ควรเลือกคลินิกหรือสถานพยาบาลตรวจอสุจิที่น่าเชื่อถือด้วยนะคะ