|

โรงงานผลิตครีม OEM, ODM และ OBM คืออะไร เลือกจ้างแบบไหนดีกว่ากัน?

oem

ครีมและสกินแคร์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ทำให้ผิวดูกระจ่าง สดใส จึงถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีติดบ้าน ส่งผลให้กลายเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะอยู่ในกระแสความต้องการของตลาดตลอดเวลา หลายคนจึงสนใจทำแบรนด์ครีมกันมากยิ่งขึ้น โดยเลือกรับทำแบรนด์จากโรงงานผลิตครีมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น OEM, ODM และ OBM แล้วแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร ควรจะเลือกโรงงานแบบใด เพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จในการทำแบรนด์ครีมโรงงานผลิตครีม ปัจจัยสำคัญสำหรับคนอยากทำแบรนด์สกินแคร์

โรงงานผลิตครีมเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับการทำแบรนด์ครีมและสกินแคร์ เนื่องมาจากเหตุผลหลัก ๆ ดังนี้

 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ สัมผัสกับผิวโดยตรง ดังนั้นคุณภาพจึงสำคัญมาก โรงงานผลิตครีมที่ดีจึงมีมาตรฐานการผลิตครีมที่เข้มงวด เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจึงมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • โรงงานผลิตครีมที่ดีจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ครีมและสกินแคร์ได้ ผู้บริโภคจะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและปลอดภัย ส่งผลให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือและสามารถแข่งขันในตลาดได้
 • โรงงานผลิตครีมที่ดีจะช่วยควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทำให้แบรนด์มีต้นทุนการผลิตต่ำลง

ทั้งนี้ โรงงานผลิตครีมมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ OEM, ODM และ OBM ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

โรงงานผลิตครีม OEM, ODM และ OBM ต่างกันอย่างไร

OEM ครีม

โรงงานผลิตครีมนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ OEM, ODM และ OBM โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

โรงงานผลิตครีมแบบ OEM

โรงงานผลิตครีมแบบ OEM ย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer กล่าวได้ว่า โรงงาน OEM คือ 

โรงงานผลิตครีมที่รับจ้างผลิตครีมให้กับแบรนด์อื่น ๆ โดยเจ้าของแบรนด์จะเป็นผู้กำหนดสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยโรงงานผลิตครีมจะมีหน้าที่ผลิตครีมตามสูตรที่กำหนดและบรรจุหีบห่อตามแบบที่เจ้าของแบรนด์ต้องการ

ซึ่งข้อดีของโรงงาน OEM ได้แก่

 • เจ้าของแบรนด์ไม่ต้องลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และบุคลากรในการผลิตครีม ทำให้ประหยัดต้นทุนในการดำเนินงาน
 • OEM ทำให้เจ้าของแบรนด์ลดความเสี่ยง รวมถึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อการผลิตครีม หากเกิดปัญหาใด ๆ กับผลิตภัณฑ์ โรงงานผลิตครีมจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ
 • เจ้าของแบรนด์สามารถผลิตครีมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลงทุนและเรียนรู้เรื่องการผลิตครีม

แต่ทั้งนี้ โรงงาน OEM ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น

 • โรงงานผลิตครีมมีจำนวนมาก เจ้าของแบรนด์จึงต้องเลือกโรงงานผลิตครีมที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ทำให้โรงงานมีการแข่งขันกันสูง
 • ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจะเป็นของโรงงาน OEM ทำให้เจ้าของแบรนด์อาจไม่ได้รับความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังอาจมีความเหมือนกับแบรนด์อื่นที่มารับจ้างผลิต OEM ในโรงงานเดียวกัน

โรงงานผลิตครีมแบบ ODM

โรงงานผลิตครีมแบบ ODM ย่อมาจาก Original Design Manufacturer กล่าวได้ว่า โรงงาน ODM คือ โรงงานผลิตครีมที่รับจ้างผลิตครีมให้กับแบรนด์อื่น ๆ โดยโรงงานผลิตครีมจะเป็นผู้คิดค้นสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเจ้าของแบรนด์จะเป็นผู้อนุมัติและเป็นเจ้าของสูตรและผลิตภัณฑ์ ถือว่ามีความแตกต่างจากแบบ OEM 

ข้อดีของโรงงาน ODM ได้แก่

 • โรงงานผลิตครีมจะคิดค้นสูตรและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของแบรนด์ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครและสามารถแข่งขันในตลาดได้
 • เจ้าของแบรนด์ไม่ต้องลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการคิดค้นสูตรและออกแบบผลิตภัณฑ์

โดยโรงงาน ODM มีข้อจำกัด ได้แก่

 • ต้นทุนการผลิตอาจสูงกว่าแบบ OEM เนื่องจากโรงงานผลิตครีมต้องลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • โรงงาน ODM อาจต้องใช้เวลานานกว่าแบบ OEM เนื่องจากต้องใช้เวลาในการคิดค้นสูตรและออกแบบผลิตภัณฑ์

โรงงานผลิตครีมแบบ OBM

โรงงานผลิตครีมแบบ OBM ย่อมาจาก Original Brand Manufacturer กล่าวได้ว่า โรงงาน OBM คือ โรงงานผลิตครีมที่เป็นเจ้าของแบรนด์ของตนเอง เป็นผู้คิดค้นสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอง นับว่า มีความแตกต่างจากโรงงาน OEM และ ODM อย่างชัดเจน

ข้อดีของโรงงาน OBM ได้แก่

 • ได้เป็นเจ้าของสูตรและผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่ ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพและการตลาดของผลิตภัณฑ์ได้อย่างอิสระ
 • ได้กำไรจากผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่ต้องแบ่งกำไรให้กับเจ้าของแบรนด์อื่น ๆ

แต่โรงงาน OBM ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ ได้แก่

 • โรงงาน OBM ต้องใช้ต้นทุนสูงในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากรในการผลิต ลงทุนในการการตลาด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 • มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากต้องรับผิดชอบต่อการผลิต การตลาด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์มีปัญหาใด ๆ โรงงานผลิตครีมแบบ OBM จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมด

โดยสรุปแล้ว โรงงาน OEM, ODM และ OBM มีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกัน เจ้าของแบรนด์ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ในการเลือกโรงงานผลิตครีมให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง ซึ่งสามารถสรุปความแตกต่างสั้น ๆ ดังนี้

 • ข้อดี
 1. โรงงาน OEM ช่วยประหยัดต้นทุน ลดความเสี่ยง สะดวกและรวดเร็ว
 2. โรงงาน ODM ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
 3. โรงงาน OBM ได้เป็นเจ้าของและกำไรจากผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่
 • ข้อจำกัด
 1. โรงงาน OEM ทำให้ไม่ได้รับความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่
 2. โรงงาน ODM มีต้นทุนการผลิตอาจสูงกว่า และอาจต้องใช้เวลานานกว่าแบบ OEM
 3. โรงงาน OBM ต้องใช้ต้นทุนสูง และมีความเสี่ยงสูง

มือใหม่ทำแบรนด์ครีม เลือกโรงงานผลิตครีมแบบไหนดี

สำหรับเจ้าของแบรนด์ครีมมือใหม่ ซึ่งอาจจะกำลังตัดสินใจว่าจะเลือกใช้โรงงานผลิตครีมแบบใดดี ในเบื้องต้น ขอแนะนำให้เริ่มต้นกับโรงงาน OEM เพราะ OEM ช่วยประหยัดต้นทุน ลดความเสี่ยง หากเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต อีกทั้งยังช่วยให้สามารถผลิตครีมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลงทุนและเรียนรู้เรื่องการผลิตครีม

แต่ถ้าหากเจ้าของแบรนด์มีงบประมาณในระดับหนึ่ง ก็ขอแนะนำให้เลือกใช้โรงงาน ODM ซึ่งช่วยให้แบรนด์ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครในท้องตลาด สร้างความโดดเด่น แข่งขันได้ดี อีกทั้งยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาสูตร ทำให้ใช้เวลานานกว่า OEM 

โดยสรุปแล้ว โรงงาน OEM เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นทำแบรนด์ครีม เนื่องจากมีข้อดีหลายประการและสามารถช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงในการดำเนินงานได้ ส่วนโรงงานผลิตครีมแบบ ODM เป็นทางเลือกเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการที่มีงบประมาณมากและต้องการได้ผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนใคร


3 เทคนิค เลือกโรงงานผลิตครีมให้ดีต่อแบรนด์

โรงงาน OEM

โรงงานผลิตครีมเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จของแบรนด์ครีม ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน OEM หรือ ODM ดังนั้น การเลือกโรงงานผลิตครีมที่ดีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแบรนด์

โรงงานผลิตครีมแบบ ONE STOP SERVICE

โรงงานผลิตครีมแบบ ONE STOP SERVICE คือ โรงงานผลิตครีมที่ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบสูตร การผลิต การบรรจุหีบห่อ และการจัดจำหน่าย จะช่วยให้เจ้าของแบรนด์สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ ได้ ซึ่งหลายโรงงาน OEM หรือ ODM นิยมให้บริการเช่นนี้เหมือนกัน

มีกระบวนการผลิตแบบ OEM เป็นพื้นฐาน

กระบวนการผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) คือ กระบวนการผลิตครีมตามสูตรและการออกแบบของเจ้าของแบรนด์ การเลือกโรงงานผลิตครีมที่มีกระบวนการผลิตแบบ OEM เป็นพื้นฐาน จะช่วยให้เจ้าของแบรนด์สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่

มีมาตรฐานรับรองการผลิต

โรงงานผลิตครีมควรมีมาตรฐานรับรองการผลิต เช่น มาตรฐาน ISO 22716:2007 (Good Manufacturing Practice for Cosmetic Products), GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) เป็นต้น มาตรฐานเหล่านี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถจำหน่ายได้ในตลาดต่างประเทศ

จะเห็นได้ว่า การเลือกโรงงานผลิตครีมสำคัญมาก เพราะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์ อย่างโรงงาน PDL ซึ่งเป็นโรงงาน OEM แบบครบวงจร ได้รับมาตรฐานระดับสากล รวมถึงทีมงานนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ เครื่องจักรทันสมัย วัตถุดิบคุณภาพดี หากสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-285-4266 หรือ Line ID: @purederima หรือ Facebook: Pure Derima Laboratories