Branding คืออะไร หลักการสร้างแบรนด์แบบง่ายๆ ที่เราควรรู้

แบรนดิ้ง branding การสร้างแบรนด์ คืออะไร

การสร้างแบรนด์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจที่พึ่งพาการตลาดออนไลน์ Branding ที่แข็งแกร่งสามารถช่วยให้บริษัทโดดเด่นและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อีกด้วย ดังนั้นหากต้องการประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์ การลงทุนเพื่อสร้าง Branding ที่แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งสำคัญ Branding คืออะไร

Branding คือกระบวนการสร้างชื่อ สัญลักษณ์ การออกแบบ หรือรูปภาพที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ซึ่งระบุและแยกแยะผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราจากแบรนด์อื่นๆ ในตลาดได้อย่างชัดเจน เป็นการสร้างการรับรู้ในใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย 

ภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดีและมีประสิทธิภาพสามารถการสร้างความไว้วางใจ ความภักดี และการจดจำในหมู่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจ 


ประโยชน์ของการทำ Branding 

ประโยชน์ การสร้างแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง

การสร้างแบรนด์สามารถให้ประโยชน์หลายประการแก่ธุรกิจ เช่น เพิ่มการจดจำและการรับรู้ของบริษัทและผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท สร้างความไว้วางใจและความภักดีต่อลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์และน่าจดจำซึ่งทำให้ธุรกิจแตกต่างจากคู่แข่ง และท้ายที่สุด ผลักดันยอดขายและการเติบโตของรายได้ 

แบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งสามารถช่วยสร้างชื่อเสียงในเชิงบวกในตลาด และดึงดูดลูกค้าใหม่ผ่านการบอกต่อแบบปากต่อปาก ธุรกิจที่สามารถสร้าง Branding ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนเป็นที่จดจำได้ จะช่วยให้ได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง และช่วยทำให้ธุรกิจสามารถรักษาลูกค้าเอาไว้ได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่า

การเข้าใจกลุ่มลูกค้าของแบรนด์

กลุ่มลูกค้าคือส่วนหนึ่งของฐานลูกค้าที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมบางอย่างร่วมกัน การทำความเข้าใจความต้องการและความชอบของกลุ่มลูกค้าสามารถช่วยบริษัทปรับแต่งผลิตภัณฑ์ บริการ และวางแผนการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

การสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์

การสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในตลาด การทำให้แบรนด์ดูน่าเชื่อถือและมีคุณค่าในสายตาลูกค้า แบรนด์ควรที่จะให้คำมั่นสัญญาที่สามารถทำได้จริง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อใจและรักในความเป็นแบรนด์มากขึ้น

การเลือก Persona ของแบรนด์

การทำ Persona ให้กับแบรนด์ คือการหาบุคลิกที่เป็นภาพลักษณ์ของธุรกิจที่จะใช้ในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับลูกค้า การเลือกบุคลิกของแบรนด์นับเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ 

การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์

การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์คือกระบวนการสร้างและกำหนดลักษณะเฉพาะ คุณค่า และบุคลิกภาพของแบรนด์ หรือ CI Branding เป็นการกำหนดองค์ประกอบภาพของแบรนด์ เช่น โลโก้ โทนสี รูปแบบตัวอักษร และการออกแบบกราฟิก การทำโฆษณา ออกแบบแพคเกจ การใช้ Brand Ambassador ฯลฯ  โดยมีเป้าหมาย คือ สร้างความแตกต่างของแบรนด์จากคู่แข่งและเพื่อสร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งกับกลุ่มลูกค้า 

การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

สิ่งที่ช่วยให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์แข็งแกร่ง คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้า ดังนั้นการตอบแทนและมอบสิ่งดีๆ กลับไปให้แก่ลูกค้าตามวาระและโอกาสที่เหมาะสมจึงสำคัญมาก การทำ CRM คือ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) เช่น การให้แพคเกจของขวัญ ส่วนลด ตามโอกาสต่างๆ การมอบโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ให้ เป็นต้น


ข้อแตกต่างของ Branding กับ Marketing

Branding และ Marketing เป็นสองแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันแต่แตกต่างกัน การสร้างแบรนด์คือกระบวนการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบริษัท ในขณะที่การตลาดคือกระบวนการส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบริษัทนั้นให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ 

Branding คือการสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและน่าจดจำสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริษัท รวมถึงชื่อ โลโก้ และองค์ประกอบภาพอื่นๆ เป็นการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ทำให้แบรนด์ดูแตกต่างจากคู่แข่ง

ในทางกลับกัน การตลาดคือกระบวนการส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์หรือบริษัทนั้นให้แก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการวิจัยตลาด เป้าหมายของการตลาดคือการดึงดูดและรักษาลูกค้าโดยการสร้างข้อความที่น่าสนใจและสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

เป้าหมายของการทำ Marketing คือการสร้างแคมเปญการตลาดต่างๆ ขึ้นมา โดยพุ่งเป้าไปที่การสร้างยอดขาย ในช่วงใดช่วงหนึ่ง 

ส่วนเป้าหมายของ Branding จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ และตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจนและแข็งแกร่ง เพื่อสร้างความความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างแบรนด์กับกลุ่มลูกค้า 

กลยุทธ์การสื่อสาร

Marketing คือ การสื่อสารออกไป ว่าในขณะนั้นแบรนด์กำลังจะมีแผน หรือมีกิจกรรมทางการตลาดอะไรที่น่าสนใจและเป็นผลประโยชน์ของลูกค้า บอกข้อดีต่างๆ ของสินค้า กระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากซื้อสินค้าและบริการ

Branding คือ การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เน้นให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงตัวตนของแบรนด์ ว่าแบรนด์เราคือใคร มีความแตกต่างและโดดเด่นกว่าเจ้าอื่นๆ ในตลาดอย่างไรบ้าง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

Marketing จะเป็นเพียงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะสั้นๆ ตามช่วงเวลานั้นๆ เช่น การมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ โปรโมชั่น ส่วนลดตามฤดูกาล เพื่อกระตุ้นให้เกิดยอดขายขึ้น

Branding จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว ซึ่งอาจจะไม่ได้สร้างยอดขายได้มากเท่าการทำแคมเปญ Marketing แต่ลูกค้าในกลุ่มนี้จะเป็นฐานลูกค้าที่เป็นกำลังหลักในการสนับสนุนแบรนด์ และติดตามไปอย่างยาวนานนั่นเอง 

ความสำคัญที่มีต่อแบรนด์และธุรกิจ

การทำแคมเปญ Marketing นั้นมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ทำ Branding เพราะหากธุรกิจยังไม่สามารถกำหนดอัตลักษณ์ ตัวตน หรือทิศทางของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน การจะทำการตลาดก็อาจจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้เท่าไหร่นัก  

การสร้าง Branding ก็เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นในการทำแบรนด์ เพราะเป็นการกำหนดภาพลักษณ์และตัวตนของแบรนด์อย่างเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่การออกแบบรูปลักษณ์ต่างๆ โลโก้ แพคเกจ สโลแกน ฯลฯ ดังนั้น การทำ Branding จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อธุรกิจ 


วิธีการทำ Branding 

ขั้นตอนในการสร้างแบรนด์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับธุรกิจเฉพาะและเป้าหมาย แต่โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการจะประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

การทำวิจัยการตลาด

การทำ Market Research เป็นขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากผู้บริโภค เช่น ความต้องการ พฤติกรรม ความชอบต่างๆ  เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้วิเคราะห์รูปแบบ แนวโน้มของตลาด เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง สร้างแผนงาน และโอกาสที่เป็นไปได้ให้กับการทำแบรนด์มากขึ้น  

การทำกลยุทธ์ของแบรนด์

การวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ Brand Strategy คือ กระบวนการสร้างแผนงานที่ครอบคลุมเพื่อสร้างและพัฒนาเอกลักษณ์ของแบรนด์ การส่งข้อความ และการวางตำแหน่งในตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับวิธีการนำเสนอแบรนด์ แผนนี้ช่วยชี้นำความพยายามทางการตลาดและการสื่อสารของแบรนด์ สร้างความมั่นใจในความสม่ำเสมอและประสิทธิผลในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

การวางแผนทำ Brand Strategy ที่มีประสิทธิภาพโดยการทำ Data Analytic คือ การวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับการวิเคราะห์ธุรกิจ หรือก็คือ การทำ SWOT เป็นการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ การวิเคราะห์ฝ่ายคู่แข่ง การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า จากนั้นนำมาวางเป็น Brand Strategy โดยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่

  • การสร้าง Storytelling 
  • การทำ Brand Voice  
  • การทำ Brand Design 
  • การทำ Brand Values

การสร้างภาพจำของแบรนด์

การสร้าง Brand Identity คือ อัตลักษณ์ของแบรนด์ที่แสดงเป็นภาพ และคำพูดที่เป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกันกับแบรนด์ เช่น ชื่อ สไตล์น้ำเสียง โลโก้ โทนสี สโลแกน สัญลักษณ์ ตัวหนังสือ หรือรูปลักษณ์ ที่แสดงถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง น่าจดจำในสายตากลุ่มลูกค้า

สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์แก่ลูกค้า

แบรนด์สามารถสร้างการรู้จักแก่กลุ่มลูกค้าได้โดยการทำ Brand Awareness หรือ การรับรู้ถึงแบรนด์ หมายถึงขอบเขตที่ผู้บริโภครู้จักและจดจำแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง อาจรวมถึงชื่อแบรนด์ โลโก้ สโลแกน หรือคุณลักษณะเด่นอื่นๆ


องค์ประกอบของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ branding strategy

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ branding strategy

กลยุทธ์การสร้าง Storytelling 

การสร้างแบรนด์ด้วย Storytelling (การเล่าเรื่อง) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย เช่น เรื่องราวประวัติของแบรนด์ วิสัยทัศน์ ความเชื่อ ในลักษณะที่มีความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายคือการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและน่าดึงดูด ที่แสดงถึงความแตกต่างจากแบรนด์คู่แข่ง

ยกตัวอย่างแบรนด์ที่ใช้กลยุทธ์การสร้าง Storytelling เช่น การเปิดตัวอุปกรณ์ Home Pod ของแบรนด์ Apple ซึ่งใช้การเล่าเรื่องผ่านวิดิโอ มีตัวละครหญิงสาวที่เป็นเสมือนตัวแทนของคนทำงาน เมื่อทำงานเสร็จกลับถึงบ้านมาเปิดใช้ Home Pod ก็เหมือนได้ผ่อนคลาย เปลี่ยนจากวันที่เหนื่อยล้าให้สดใสขึ้น สะท้อนถึงค่านิยมของแบรนด์ Apple ที่สรรค์สร้างมาเพื่อความสุขของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

Branding Strategy : กลยุทธ์การทำ Brand Voice

Brand Voice คือ น้ำเสียงของแบรนด์ที่บริษัทใช้สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าผ่านภาษาเขียนและภาษาพูด ซึ่งรวมถึงน้ำเสียง สไตล์ ตัวตน บุคลิก ภาพลักษณ์ ที่แบรนด์จะใช้เพื่อถ่ายทอด ด้วยการกำหนดเสียงของแบรนด์ที่ชัดเจน สามารถใช้ได้ในทุกช่องทางการตลาด รวมถึงโซเชียลมีเดีย การโฆษณา และการบริการ ซึ่งลูกค้าจะรับรู้ถึงตัวตนที่ชัดเจนของแบรนด์ 

ตัวอย่าง เช่น แบรนด์ครีมกันแดด Sunbum ที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจน อยู่เคียงข้างผู้คนที่รักแสงแดดเป็นชีวิตจิตใจ เสียงของ Sunbum จึงมีลักษณะของความเป็นกันเองและความรู้สึกกระตือรือร้น เหมาะกับกลุ่มคนที่ชอบออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ดูสดใส อย่างตัวสโลแกน ‘Work Less Live More’ ยังมีสไตล์น้ำเสียงที่สะท้อนออกมาว่า ให้ออกไปใช้ชีวิต มากกว่าการอุดอู้อยู่แต่ในห้องทำงาน เป็นต้น

Branding Strategy : กลยุทธ์การทำ Brand Design

การทำ Brand Design คือแผนการที่ร่างองค์ประกอบภาพและข้อความที่จะใช้ในการสื่อสารเอกลักษณ์ของแบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นการออกแบบที่ได้มาจากการทำความเข้าใจความชอบและพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า ซึ่งวิธีนี้นับเป็นวิธีการสื่อสารแบรนด์วิธีแรกๆ ที่จะส่งตรงไปยังกลุ่มลูกค้า และดึงดูดความสนใจมาให้ตัวแบรนด์ได้เร็วที่สุด 

Branding Strategy : กลยุทธ์การทำ Brand Values

คุณค่าของแบรนด์ หรือ brand value คือแนวทางที่บริษัทใช้ในการสร้างและเพิ่มคุณค่าของแบรนด์ อาจจะไม่ได้เป็นรูปธรรม แต่กลุ่มลูกค้าจะมีความรู้สึกรับรู้ได้ เช่น ความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวแบรนด์ องค์ประกอบที่ช่วยให้กลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จมีหลายอย่าง เช่น  การตลาดและการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่งโดนใจผู้บริโภค 

กลยุทธ์ Brand Value ที่แข็งแกร่งสามารถช่วยบริษัทสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพิ่มความภักดีของลูกค้า และผลักดันความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาวในที่สุด ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มธุรกิจที่ทำตลาดแบบ Niche Market อย่างกลุ่มคนรักรถมอเตอร์ไซค์ กลุ่มนี้มักจะส่งต่อคุณค่าของการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่กันและกัน เป็นต้น

สรุป

ในปัจจุบัน Branding คือ กลยุทธ์การตลาดอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับธุรกิจทุกรูปแบบ การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การโฆษณาตามสื่อต่างๆ ให้ผู้คนเห็น แต่ได้กลายเป็นการสร้าง Branding บนเครือข่ายแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ Sale Page WordPress สามารถช่วยการสร้างแบรนด์โดยการจัดหาแพลตฟอร์มเฉพาะเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหน้าเพจที่ออกแบบมาอย่างดี รองรับธุรกิจรูปแบบต่างๆ สร้างภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ ช่วยเสริมเอกลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์

Fastcommerz รับทำ Sale Page ตัวช่วยเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า สร้างการตลาดแบบอัตโนมัติ สะดวกสบาย ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ ทางบริษัทไม่เพียงแต่มีบริการลงข้อมูลครั้งแรกให้ลูกค้าแต่ยังมีบริการให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน เพื่อความมั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านจะสามารถใช้งานได้เองอย่างมีคุณภาพ 

หากอยากสร้าง Branding ให้ติดตลาดเป็นที่รู้จัก มีเอกลักษณ์โดดเด่น สร้างฐานลูกค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และขยายการเติบโตให้ธุรกิจ Fastcommerz ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรค่าแก่การเลือกสรร