เน็ตองค์กร บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงตอบโจทย์ธุรกิจ

เน็ตองค์กร บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงตอบโจทย์ธุรกิจ

หากพูดถึงการทำงานในรูปแบบบริษัทหรือองค์กรธุรกิจที่ต้องมีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดีแล้ว การเลือกใช้งานเครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นอย่างอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อมีกลุ่มผู้ใช้งานขนาดใหญ่และต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรจึงทำให้การติดตั้งเน็ตองค์กรเป็นตัวเลือกที่สำคัญ

แน่นอนว่าองค์กรขนาดใหญ่นอกจากระบบจัดการฐานข้อมูลที่ดีแล้วเรื่องความปลอดภัยยังเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน การติดตั้งเน็ตองค์กรจะช่วยป้องกันการคุกคามทางด้านไซเบอร์จากภายนอกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เน็ตองค์กรยังมีประโยชน์ในอีกหลาย ๆ ด้าน ซึ่งเราจะมาพูดถึงการทำงานและใครบ้างที่เหมาะกับอินเทอร์เน็ตองค์กรกันในบทความนี้


เน็ตองค์กร คืออะไร

เน็ตองค์กร หรือ Corporate Internet คือระบบอินเทอร์เน็ตที่สนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานในระดับองค์กร แม้จะมีความคล้ายคลึงกับเน็ตบ้านแต่ก็มีความแตกต่างอยู่มาก โดยอินเทอร์เน็ตประเภทเน็ตองค์กรนี้จะมีคุณภาพความเร็วและมีความเสถียรที่สูงกว่าเพราะให้บริการสายตรงมายังองค์กร มีการแยกช่องสัญญาณกลุ่มผู้ใช้งานชัดเจน มีประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เหมาะใช้สำหรับรองรับการใช้งานสำหรับกลุ่มคนขนาดใหญ่

โดยในส่วนของการแบ่งประเภทของผู้ใช้งานหรือการติดตั้งระบบความปลอดภัยของข้อมูลนั้นสามารถปรับให้สอดคล้องต่อรูปแบบการใช้งานภายในองค์กรได้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกความเร็วได้อย่างอิสระ แม้หลังจากติดตั้งแล้วก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มลดได้ ถือว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างเน็ตองค์กรจะช่วยให้การทำงานในระดับองค์กรนั้นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และด้วยศักยภาพที่ดีกว่าทำให้เน็ตองค์กรราคาจะสูงกว่าเน็ตบ้านอย่างชัดเจน


ข้อได้เปรียบของเน็ตองค์กร

ข้อได้เปรียบเน็ตองค์กร

เรื่องความปลอดภัยและการมีเสถียรภาพที่ดีคือหัวใจของบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ มาดูกันว่าเน็ตองค์กรมีข้อได้เปรียบในด้านใดอีกบ้าง

1. Wi-Fi เสถียรกว่า

นอกจากเน็ตองค์กรจะให้บริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วแล้ว ความเสถียรที่มาพร้อมกันกับไวไฟเราท์เตอร์ซึ่งจะช่วยให้การส่งผ่านข้อมูลจำนวนมากเป็นไปอย่างราบรื่นถือว่ามีประสิทธิภาพสูง การเลือกใช้เน็ตองค์กรนี้เองจะช่วยให้บริษัทของคุณมีเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์ที่มีเน็ตคุณภาพ ให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

2. Static IP Address

IP Address เปรียบได้กับเลขที่บ้านสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยในส่วนของ IP Address สำหรับเน็ตองค์กรจะเป็นแบบ Static IP ซึ่งเสมือนกับว่าคุณมีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูล ระบบเมล์ การจัดเก็บไฟล์สำคัญต่าง ๆ ซึ่ง Static IP มีความปลอดภัยที่สูงทั้งยังสามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานได้

3. Upload Speed มากกว่า

ในส่วนของความเร็วในการดาวน์โหลด (Download Speed) และ ความเร็วในการอัปโหลด (Upload Speed) สำหรับอินเทอร์เน็ตเน็ตองค์กรนั้นสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมตามความต้องการ ซึ่งค่าความเร็วของการอัปโหลดจะมีความสำคัญมาก เพื่อรองรับการส่งข้อมูลในปริมาณมากและขนาดใหญ่นั่นเอง

4. ใช้ช่องทางเฉพาะในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับเน็ตองค์กร จะเป็น Bandwidth ที่มีความสำคัญเฉพาะเจาะจง ไม่ได้แชร์หรือดึงสัญญาณจากใคร มีความส่วนตัวและปลอดภัยสูง ในขณะที่อินเทอร์เน็ตบ้านจะมีการแชร์ช่องทางเชื่อมต่อหลายรายด้วยกัน ทำให้เน็ตองค์กรมีประสิทธิภาพในด้านการใช้งานมากกว่า

5. ความปลอดภัยมากกว่า

อินเทอร์เน็ตองค์กรจะมีระบบเซอร์เวอร์เป็นของตนเอง มี Static IP และช่องทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ ส่งผลให้การทำงานในองค์กรนั้นเป็นปัจเจก ซึ่งผู้ให้บริการเน็ตองค์กรก็จะคอยช่วยตรวจสอบรวมทั้งดูแลความปลอดภัยให้แก่ธุรกิจ นอกจากนี้เน็ตองค์กรยังมีระบบการป้องกันหลายชั้นผ่านโปรแกรมที่มีการอัปเดตอยู่เสมอ


เน็ตองค์กรและเน็ตบ้าน ต่างกันไหม

เน็ตองค์กรและเน็ตบ้านต่างกันไหม

เน็ตบ้านกับเน็ตองค์กรมีความแตกต่างกันอย่างไร? อินเทอร์เน็ตทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแทบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านความปลอดภัยหรือในด้านความเป็นส่วนตัว โดยเน็ตบ้านจะเน้นที่การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อทำงานหรือเล่นเว็บไซต์ ใช้เพื่อเล่นโทรศัพท์มือถือ ใช้เพื่อเล่นเกมหรือรับชมความบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งจะเน้นที่ค่าของ Download Speed และเหมาะกับผู้ใช้งานไม่เกิน 4 ท่าน

ในขณะที่เน็ตองค์กรจะเหมาะกับผู้ใช้งานกลุ่มใหญ่และเน้นทั้งด้าน Download Speed และ Upload Speed เพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้งานในระดับบริษัทหรือองค์กร โดยเน็ตองค์กรจะเป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง กระจายสัญญาณได้กว้างกว่า มีความเสถียรภาพและครอบคลุมมากกว่าเพราะมี Dadicated Banwidth และ Static IP รวมถึงให้ความปลอดภัยที่มากกว่าเน็ตบ้านนั่นเอง


เน็ตองค์กรควรมีบริการอะไรบ้าง

นอกจากคุณด้านภาพอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว มีความเสถียรและมีความปลอดภัยสูงแล้ว การติดตั้งเน็ตองค์กรควรมีบริการในด้านใดอีกบ้าง

SMS Bulk

SMS Bulk คือการส่งข้อความ SMS ในรูปแบบหนึ่ง โดยเป็นการส่งข้อความหนึ่งไปยังผู้รับจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้งานสำหรับภาคธุรกิจหรือในองค์กร ใช้สำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร นัดหมาย หรือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจและเน็ตองค์กรควรมี

Cloud Service

Cloud Service คือระบบบริการจัดการข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบป้องกันความปลอดภัยสูง ซึ่งระบบ Cloud Service ไม่ใช่เพียงแค่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเดียวอย่างที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิด แต่ยังครอบคลุมไปถึงการนำข้อมูลเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจ เพื่อติดต่อสื่อสาร รวมทั้งจัดการข้อมูลและประมวลผลในระดับองค์กร เป็นบริการที่เน็ตองค์กรควรมี

Business Voice

Business Voice เป็นบริการระบบโทรศัพท์ประจำบริษัทหรือองค์กร โดยจะมีการจัดหมายเลขเฉพาะในการโทรออกและรับสายแก่องค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถติดต่อกันได้ในราคาประหยัดไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์ภายในองค์กรหรือโทรจากอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัว ซึ่ง Business Voice จะมีคุณภาพเสียงที่ชัดเจน ไร้เสียงรบกวน หากเน็ตองค์กรมีบริการด้านนี้จะช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี


เน็ตองค์กรเหมาะกับใครบ้าง

เน็ตองค์กรเหมาะกับใครบ้าง

ขึ้นชื่อว่าเน็ตองค์กรแล้ว ระบบอินเทอร์เน็ตในรูปแบบนี้ย่อมเหมาะกับกลุ่มผู้ใช้งานขนาดใหญ่อย่างบริษัทหรือองค์กรอย่างไม่ต้องสงสัย มาดูกันว่าเน็ตองค์กรเหมาะกับการใช้งานโดยใครบ้าง

  • องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ องค์กรที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ รองรับจำนวนผู้ใช้งานขนาดใหญ่ มีความรวดเร็ว และมีความปลอดภัยขั้นสูง
  • ธุรกิจทั่วไปหรือ SME กลุ่มธุรกิจรายย่อยที่อาศัยอินเทอร์เน็ตในการรับ-ส่งข้อมูล การเลือกใช้ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรและปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโต
  • สถานศึกษา โรงเรียนเป็นสถานที่ขนาดใหญ่และมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ทั้งยังเหมาะอย่างยิ่งกับระบบของเน็ตองค์กรที่แบ่งประเภทผู้ใช้งานได้
  • ท่าอากาศยาน นอกจากมีผู้คนจำนวนมากเดินทางผ่านเข้าออกสนามบินตลอดเวลาและความปลอดภัยในด้านการสื่อสารของหน่วยงานต่าง ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน การใช้เน็ตองค์กรจะช่วยให้การทำงานสำหรับคนกลุ่มใหญ่เป็นไปอย่างราบรื่น
  • ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโด อพาร์ตเม้นต์ เนื่องจากมีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก การใช้เน็ตองค์กรจะช่วยรองรับการปล่อยสัญญาณให้ผู้ใช้งานในแต่ละห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สถานที่จัดการแข่งขัน Esport การแข่งขัน Esport แน่นอนว่าต้องการอินเทอร์เน็ตที่แรง ความเร็วสูง และมีความเสถียรในการใช้งานเพราะต้องไม่มีปัญหาขัดข้องในระหว่างการแข่งขัน
  • อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ขนาดเล็กหรือใหญ่แต่มีความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่ายอย่างเน็ตองค์กร

สรุปเรื่องเน็ตองค์กร

เมื่อธุรกิจบริษัทหรือองค์กรต้องมีการขยับขยายและเติบโตขึ้น การมีอุปกรณ์เครื่องมือที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เช่น การลงทุนกับเน็ตองค์กร จึงมีความจำเป็นอย่างมากและเป็นสิ่งที่องค์กรควรทำ อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าเน็ตบ้านกับเน็ตองค์กรนั้นต่างกันอย่างไร การที่องค์กรเลือกติดตั้งเน็ตองค์กรจะช่วยให้เห็นผลลัพธ์ภายในองค์กรเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้ทันทีและในระยะยาว

ซึ่งแน่นอนว่าการดูแลรักษาสภาพของระบบอินเทอร์เน็ตอย่างบริการหลังการติดตั้งเองก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน คุณควรเลือกมองหาผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ รับรองบริการหลังการติดตั้งเป็นอย่างดี ดูแลใส่ใจในทุกปัญหาหากมีอะไรติดขัดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วทันใจอย่าง NT ที่พร้อมให้บริการอย่างใกล้ชิดและสามารถสอบถามเกี่ยวกับเน็ตองค์กรได้ทุกเวลา