รีไฟแนนซ์คอนโด ทางเลือกช่วยลดดอกเบี้ย

รีไฟแนนซ์คอนโด

ในปัจจุบันผู้คนต่างต้องใช้ชีวิต และทำงานในเมือง คอนโดจึงเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่คนในเมืองกรุงเลือกอาศัยอยู่ ซึ่งการรีไฟแนนซ์คอนโด จึงเข้ามาเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่ผ่อนคอนโด เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนที่ผ่อนคอนโด ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง การยืดระยะเวลาการผ่อนที่ยาวนานขึ้น หรือการเพิ่มวงเงินกู้ ในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับการรีไฟแนนซ์คอนโดว่าคืออะไร มีข้อดี และเงื่อนไขอะไรบ้าง?


 รีไฟแนนซ์คอนโดคืออะไร?

รีไฟแนนซ์คอนโด คือ การทำเรื่องเพื่อขอกู้สินเชื่อของคอนโดกับธนาคารใหม่ เพื่อนำมาชำระสินเชื่อกับธนาเก่า โดยเงื่อนไขของการรีไฟแนนซ์คอนโดนั้น จะสามารถทำได้หากผู้กู้ผ่อนชำระมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี หรือ 36 เดือนขึ้นไป 

ซึ่งข้อดีของการรีไฟแนนซ์คือ จะทำให้ผู้กู้ได้รับโปรโมชันจากธนาคารใหม่ เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง ช่วยลดภาระการผ่อนชำระต่อเดือนได้  ช่วยให้มีโอกาสผ่อนชำระหนี้ให้หมดเร็วขึ้น สามารถยืดระยะเวลาการผ่อนชำระให้นานขึ้น รวมถึงขอวงเงินกู้เพิ่มเติมได้ เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การรีไฟแนนซ์คอนโด เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์คนที่อาศัยอยู่คอนโด แล้วต้องการสร้างสภาพคล่องทางการเงินโดยเฉพาะก็ว่าได้


สามารถยื่นสมัครรีไฟแนนซ์คอนโดได้เมื่อไร

สมัครรีไฟแนนซ์คอนโด

ทั้งการรีไฟแนนซ์คอนโด และการรีไฟแนนซ์บ้าน จะสามารถทำได้เมื่อเมื่อครบกำหนดสัญญา ซึ่งจะมีระยะเวลา 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ แต่โดยส่วนใหญ่จะมีการระบุว่าสามารถรีไฟแนนซ์ได้ทุกๆ 3 ปี แต่หากต้องการรีไฟแนนซ์ก่อนครบเวลาดังกล่าว ผู้กู้จะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวน 2-3 % ของยอดหนี้คงเหลือ


รีไฟแนนซ์คอนโดเหมาะกับใครบ้าง

หลายคนอาจสงสัยว่า การรีไฟแนนซ์คอนโดเหมาะกับใครบ้าง โดยเราได้แบ่งหมวดหมู่คนที่เหมาะแก่การรีไฟแนนซ์คอนโด ดังนี้

 1. คนที่ต้องการจ่ายดอกเบี้ยในราคาที่ถูกลง เพราะเมื่ออัตราดอกเบี้ยถูกลง ก็จะช่วยให้ผู้กู้สามารถผ่อนคอนโดต่อเดือนถูกลงไปด้วย ช่วยลดภาระรายจ่ายต่อเดือน ทำให้ผู้กู้มีเงินเหลือไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้ 
 2. คนที่ต้องการผ่อนคอนโดหมดไวยิ่งขึ้น เพราะการรีไฟแนนซ์จะช่วยลดระยะเวลาในการผ่อนคอนโดให้เร็วขึ้น 3-10 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดอกเบี้ย และวงเงินของธนาคารที่กู้
 3. คนที่ต้องการใช้เงินก้อน เนื่องจากการรีไฟแนนซ์คอนโด ผู้กู้สามารถขอวงเงินกู้เพิ่มเติมจากธนาคารได้ ทำให้มีเงินก้อนที่เป็นส่วนต่างในการจับจ่ายใช้สอยส่วนอื่นๆ ได้

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์คอนโด

อย่างที่ทราบดีว่า การรีไฟแนนซ์ จะช่วยให้การผ่อนชำระคอนโดเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น โดยข้อดีของการรีไฟแนนซ์คอนโด มีดังนี้

1.ช่วยลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลง การรีไฟแนนซ์คอนโด ผู้กู้จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารใหม่ในราคาที่ถูกลงกว่าธนาคารเดิม 

2.ทำให้ผ่อนคอนโดหมดเร็วขึ้นเนื่องจากพอดอกเบี้ยลดลงจะทำให้เงินที่เราผ่อนไปหักเงินต้นมากขึ้นเพราะจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงนั่นเอง

3.อาจได้เงินส่วนต่างที่นำไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้ เพราะการรีไฟแนนซ์คอนโดผู้กู้อาจได้วงเงินอนุมัติที่มากกว่ายอดหนี้คงเหลือ ซึ่งก็แล้วแต่กรณีไปครับ


อยากรีไฟแนนซ์คอนโดต้องเตรียมตัวอย่างไร

เตรียมตัวรีไฟแนนซ์คอนโด

วิธีไฟแนนซ์คอนโด ก่อนอื่นผู้กู้จะต้องเตรียมความพร้อมโดยเตรียมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

เตรียมเอกสาร

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการรีไฟแนนซ์  สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารแสดงรายได้ และเอกสารด้านหลักประกัน โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

1.เอกสารแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เป็๋นเอกสารที่แสดงตัวตนของผู้กู้ ว่ามีตัวตนอยู่จริง ไม่ได้แอบอ้างบุคคลอื่น เอกสารที่ต้องใช้ได้แก่

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)

2.เอกสารแสดงรายได้ เป็นเอกสารสำหรับยืนยันคุณสมบัติการผ่อนชำระของผู้กู้ ว่าเป็นบุคคลที่มีรายได้ หรือรายรับตลอดเวลา ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ แบ่งเป็น กรณีพนักงานประจำ และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้แก่

พนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน 
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนารับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนารับรองการจดทะเบียนการค้า 
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม 
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 12 เดือน ทั้งในนามบุคคล และในนามกิจการ

3.เอกสารด้านหลักประกัน เป็นเอกสารสำหรับยืนยันความเป็นเจ้าของของผู้กู้ ต่อคอนโดที่ต้องการรีไฟแนนซ์ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2)
 • สำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด
 • สำเนาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินเดิม
 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระคอนโด

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถทำการรีไฟแนนซ์คอนโดได้ จะต้องเป็นคนที่มีประวัติการเงินที่ดี ไม่เคยมีประวัติผิดชำระธนาคารเกินกว่า 90 วัน หรือติดเครดิตบูโร เนื่องจากหากธนาคารใหม่พบว่าผู้กู้มีประวัติการเงินที่ไม่ดี จะส่งผลให้ผู้กู้ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาที่จะขอสินเชื่อได้ การแก้ไขคือผู้กู้จะต้องดำเนินการชำระหนี้กับธนาคารเก่า และรักษาประวัติการเงินที่ดีอย่างน้อย 1-3 ปี จนสถานะการเงินกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง จึงจะสามารถดำเนินการกู้ได้

นอกจากนี้ผู้กู้จะต้องเช็คภาระค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยเมื่อคำนวณแล้วยอดภาระต่อเดือนไม่ควรเกินกว่า 70% เมื่อเทียบกับรายรับ ซึ่งจะช่วยให้มีโอกาสกู้สำเร็จมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบค่าใช้จ่าย

การดำเนินการรีไฟแนนซ์ จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าธรรมเนียม และค่าประเมินต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ผู้กู้ต้องเตรียม ดังนี้

-ค่าประเมินราคา 

-ค่าจดจำนองจำนวน 1% ของวงเงินกู้ทั้งหมด 

-ค่าอากรแสตมป์ เป็นจำนวน 0.05% ของวงเงินกู้ทั้งหมด

– ค่าธรรมเนียมอื่นๆ


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรีไฟแนนซ์คอนโด

วิธีรีไฟแนนซ์คอนโด

รีไฟแนนซ์คอนโดแล้วขอวงเงินกู้เพิ่มได้ด้วยไหม?

เชื่อว่าหลายคนที่ทำการรีไฟแนนซ์คอนโด ส่วนใหญ่ต่างมีจุดมุ่งหมายที่จะลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน นั่นอาจรวมถึงความต้องการเงินก้อนสำหรับใช้จ่ายส่วนอื่นๆ หรือนำเงินก้อนมารีโนเวทคอนโด ซึ่งการรีไฟแนนซ์นั้นสามารถตอบโจทย์ใครที่ต้องการเงินก้อนอย่างยิ่ง เพราะนอกจากที่การรีไฟแนนซ์ จะช่วยลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว ยังช่วยให้ผู้กู้ได้เงินก้อนส่วนต่างมาใช้จ่ายอีกด้วย

ยกตัวอย่างเช่น หากผู้กู้ดำเนินการกู้ได้ทำการผ่อนคอนโดไปแล้ว 3 ปี จากคอนโดราคาเต็ม 3 ล้านบาท และมีหนี้เหลือ 2 ล้านบาท เมื่อทำการรีไฟแนนซ์ แล้วธนาคารให้วงเงิน 2,500,000 บาท ผู้กู้จะสามารถกู้ 2 ล้านบาทเพื่อปิดหนี้เก่า และกู้เพิ่ม 500,000 บาท เพื่อใช้อเนกประสงค์ได้ครับ

ผ่อนคอนโดไม่ถึง 3 ปี สามารถรีไฟแนนซ์ได้ไหม?

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า การรีไฟแนนซ์คอนโด จะทำได้ก็ต่อดมื่อผู้กู้หมดสัญญากับธนาคารเก่า ซึ่งโดยทั่วไปสัญญาจะมีระยะเวลา 3 ปี จึงจะสามารถรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ได้ แต่หากในกรณีที่ผู้กู้ยังผ่อนคอนโดไม่ถึง 3 ปี แต่ต้องการรีไฟแนนซ์ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่จะไม่ค่อยมีใครทำ เนื่องจากจะมีค่าปรับเป็นจำนวน 2-3% ของยอดหนี้ที่เหลือ หรือยอดวงเงินกู้ของสัญญาที่ระบุไว้กับธนาคารเก่า

ยกตัวอย่างเช่น หากผู้กู้ผ่อนคอนโดราคา 5,000,000 บาท และต้องการยื่นเรื่องเพื่อรีไฟแนนซ์ โดยที่ยังผ่อนชำระไม่ถึง 3 ปี ผู้กู้จะต้องเสียค่าปรับ 3% จากวงเงินกู้ ซึ่งจะคิดเป็นเงินถึง 150,000 บาท 

คอนโดแบบไหน รีไฟแนนซ์ได้บ้าง??

การรีไฟแนนซ์คอนโดนั้น สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นคอนโดแบบไหนก็ตาม รวมไปถึงที่อยู่อาศัย และอาคารพาณิชย์ต่างๆ ทั้งอสังหาที่ปลูกสร้างโดยโครงการ หรืออสังหาที่ปลูกสร้างขึ้นเอง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถดำเนินการรีไฟแนนซ์ได้ตามปกติ


สรุปเรื่องรีไฟแนนซ์คอนโด

จะเห็นได้ว่าการรีไฟแนนซ์คอนโด มีประโยชน์ต่อคนที่ต้องการลดภาระในการผ่อนชำระคอนโด ไม่ว่าจะเป็น อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง และยังช่วยให้ผู้กู้ได้รับเงินก้อนสำหรับนำไปจับจ่ายใช้สอยอีกด้วย ดังนั้นการรีไฟแนนซ์คอนโดถือว่าเป็นทางออกที่ดีอย่างยิ่งสำหรับคนในเมืองกรุงที่กำลังมองหาทางออกในการสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับตนเอง โดยที่ยังสามารถผ่อนชำระหนี้ต่อเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ