เรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ รวมความรู้สู่มหาวิทยาลัยในฝัน

อยากเรียนเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษควรเริ่มต้นอย่างไรดี? “อังกฤษ” หนึ่งในประเทศที่นักศึกษาต่างชาตินิยมไปศึกษาต่อไม่ว่าจะระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรีตลอดจนระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป ด้วยมาตรฐานทางด้านการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก การได้ไปเรียนต่อปริญญาตรีภาษาอังกฤษจึงเปรียบเสมือนใบเบิกทางสู่อนาคตที่มีคุณภาพ ในบทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลสำหรับเตรียมตัวเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษที่ควรรู้มาฝากกัน


สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ)

สหราชอาณาจักร (United Kingdom) ประกอบไปด้วยสี่ประเทศหลักด้วยกันคือ อังกฤษ, สก็อตแลนด์, เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ โดยประเทศอังกฤษล้อมรอบด้วยมหาสมุทรและมีชายฝั่งยาวที่สุดเป็นอันดับ 12 ของโลก ทำให้สภาพอากาศส่วนใหญ่ค่อนข้างเย็นและฝนตกชุกตลอดปี 

ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงและผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันแล้ว อังกฤษยังนับเป็นประเทศต้นแบบทางด้านการศึกษาในหลากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งหลักสูตรในการเรียนปริญญาตรีทั่วไปนั้นจะมีระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 3 ปี

ทำไมต้องเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ

ทำไมต้องเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ

การได้เรียนต่อปริญญาตรีภาษาอังกฤษ ด้วยระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3-4 ปี ทำให้มั่นใจได้เลยว่านักเรียนจะได้ภาษาแน่น พร้อมโอกาสในการทำงานที่สูงขึ้นเมื่อเรียนจบ โดยในบางหลักสูตรนักเรียนยังสามารถเลือกทำ Internship ได้อีกด้วย หรือใครที่อยากจะต่อปริญญาโทเลย การมีพื้นฐานสำคัญอย่างเรียนปริญญาตรีด้วยมาตรฐานการศึกษาของอังกฤษแล้วจะเลือกไปต่อที่ไหนก็ง่ายและเป็นที่ยอมรับ


ระบบการศึกษาประเทศอังกฤษ

ระบบการศึกษาประเทศอังกฤษแบ่งเป็นระดับได้ดังนี้

1.GCSE

เป็นการสอบสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป นักเรียนที่สอบ GSCE จะต้องผ่านอย่างน้อย 5 วิชาแล้วเรียนต่อในระดับ A-Level อีก 2 ปีเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

2.A-Levels

เป็นการเรียนต่อเพื่อเก็บคะแนนและผลงานในวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษาปริญญาตรีสำหรับผลการสอบตั้งแต่ระดับเกรด C ขึ้นไป

3.GNVQ (Further Education)

การศึกษากึ่งสายอาชีพ เป็นการเรียนเพื่อรับคุณวุฒิทางวิชาชีพต่างๆ มีทั้งหลักสูตร 1 ปี 2 ปี หรือเทียบเท่า A-Level เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

4.ปริญญาตรี

หลักสูตรในการเรียนส่วนใหญ่ 3 ปี ยกเว้นด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี ระดับปริญญาตรีมีหลายหลักสูตรด้วยกัน อย่าง Fast Track เรียนเร็วหรือ Sandwich course ที่ทำงานควบคู่ไปด้วยได้

5.ปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษาแบบ 1-2 ปี รับเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีด้วยผลการเรียนดี มีทั้งหลักสูตรแบบเข้าชั้นเรียนและแบบทำวิจัย

6.ปริญญาเอก

หลักสูตรที่เน้นการศึกษาด้วยตนเองเป็นหลัก ต้องค้นคว้าทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 3 ปี


สิ่งที่ต้องเตรียมในการไปเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ

สำหรับการเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ เอกสารสำคัญที่น้องๆ จำเป็นต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อสมัครมีดังนี้

  • หลักฐานทางการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) อย่าง Transcrip หรือผลคะแนนต่างๆ โดยใบรับรองการจบการศึกษาหากจบการศึกษาชั้น ม.6 GPA จะต้องอยู่ในเกณฑ์ 2.0 ขึ้นไป สำหรับนักเรียนที่จบชั้นม.5 GPA ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป หรือมี GCSEs 
  • IELTS ผลสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ โดยคะแนนขั้นต่ำตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่สนใจกำหนดไว้ด้วย
  • SOP และ Recommendation Letter จดหมายแนะนำตัวผู้เรียนพร้อมด้วยจดหมายรับรองจากอาจารย์ผู้สอน
  • เอกสารส่วนตัว อย่างเช่น พาสปอร์ตที่ต้องมีอายุเหลือครอบคลุมระยะเวลาหลักสูตรของผู้เรียน

แนะนำมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

แนะนำมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

การตัดสินใจเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศอังกฤษเปรียบเสมือนการย้ายบ้านชั่วคราว ซึ่งนอกจากการเลือกเรียนสาขาหรือมหาวิทยาลัยที่ชอบแล้ว ไลฟ์สไตล์รวมเป็นถึงความเป็นอยู่ของเมืองที่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่หลายปีก็มีความสำคัญไม่น้อย 

ถ้าชอบเมืองเงียบสงบ รายล้อมด้วยธรรมชาติและบรรยากาศแบบคลาสสิคแล้ว Durham University อาจเป็นตัวเลือกที่ใช่ มหาวิทยาลัยเดอแร่มมีชื่อเสียงยาวนาน เป็นที่ยอมรับและห่างจากลอนดอนเพียง 3 ชั่วโมง หรือถ้าชอบบรรยากาศในเมืองแต่ไม่วุ่นวายเท่าลอนดอน มีสิ่งทันสมัยอำนวยความสะดวกครบครัน น้องๆ อาจจะอยากเก็บ University of Liverpool ไว้เป็นตัวเลือกที่สนใจ


สรุปการไปเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ

ไม่ว่าจะเรียนจบจากที่ใดโรงเรียนอินเตอร์หรือหลักสูตรแบบไทย เมื่อเราเชื่อว่าตัวเองมีศักยภาพมากพอ การเรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป น้องๆ คนไหนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ สามารถสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยินดีให้คำแนะนำพร้อมดูแลตลอดหลักสูตร เพื่อให้การวางแผนเรียนต่อนั้นราบรื่นไม่มีสะดุด