IUI คือ ตัวช่วยที่เพิ่มโอกาสคู่รักอยากมีลูกอีกหนึ่งทางเลือก

การตั้งครรภ์ธรรมชาติ อาจไม่ตอบโจทย์ของคู่รักที่มีภาวะมีบุตรยาก แต่การพึ่งพาเทคโนโลยีที่เพิ่มโอกาสมีลูกสูงด้วย IUI โอกาสสำเร็จมีชัยไปมากกว่าครึ่ง เพราะ IUI คือนวัตกรรมทางวิทยาศาตร์ ที่ช่วยเพิ่มโอกาสคู่รักที่มีบุตรยากนั้น สามารถเตรียมความพร้อมในการสร้างอีกหนึ่งชีวิตขึ้นมาได้อย่างมีความหวัง

แล้วการทำ IUI คืออะไร มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ทางพวกเราจะมาช่วยอธิบายแนะนำการทำ IUI แบบเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้ผลการดำเนินการทำ IUI แสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

IUI คืออะไร

IUI (Intrauterine Insemination) คือ การคัดเลือดอสุจิที่อยู่ในสภาวะที่แข็งแรงและอุดมสมบูรณ์ที่สุดของฝ่ายชาย นำไปถูกบรรจุภายในกระบอกฉีดยาควบคู่กับไซริงค์ฉีดอสุจิโดยเฉพาะเข้าสู่ช่องคลอดฝ่ายหญิง แล้วทำการปล่อยเหล่าฝูงอสุจิไปในโพรงมดลูกที่มีสภาวะกระตุ้นรังไข่ไว้เรียบร้อย โดยขั้นตอน IUI นี้เป็นกลไกที่ช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ที่ใกล้เคียงการมีเพศสัมพันธ์แบบธรรมชาติได้สูงถึง 10-20%

ฉีดยากระตุ้นไข่ IUI

การฉีดยากระตุ้นไข่ IUI คืออะไร

การฉีดยากระตุ้นไข่ IUI คือการเพิ่มศักยภาพของสภาวะถุงรังไข่ของฝ่ายหญิง ให้เติบโตมีขนาดพร้อมที่จะเตรียมการทำ IUI แบบมีประสิทธิภาพ โดยการทำ IUI คือ การทำบุตรโดยใช้อุปกรณ์วิทยาศาตร์เป็นตัวช่วยเพื่อเพิ่มโอกาสการเกิดการปฎิสนธิมากขึ้น

ซึ่งเหล่าทีมแพทย์จะทำการนัดให้ยากระตุ้นรังไข่แก่ฝ่ายหญิง แล้วกำหนดเวลาไข่ตกด้วยการอัลตร้าซาวด์เป็นระยะ ๆ  เพื่อคำนวณวันที่ไข่พร้อมได้รับอสุจิที่มีสภาวะแข็งแรงที่สุด มาทำการปฎิสนธิในช่วงจังหวะชีวิตที่เหมาะสม

ขั้นตอนการทำ IUI มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนทำ IUI จะแบ่งเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ๆ ด้วยกันได้แก่

ขั้นตอนการทำ IUI
ขอขอบคุณรูปภาพประกอบจาก Beyond IVF

ขั้นตอนที่ 1 ทำการนัดพบแพทย์

เพื่อทำการปรึกษาการทำ IUI ทั้งเรื่องการวางแผน และเตรียมความพร้อมทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายหญิงควรนัดพบแพทย์ก่อนมีประจำเดือน เพื่อเฝ้าระยะวันไข่ตก 

ขั้นตอนที่ 2 ทานยากระตุ้นไข่

ทางแพทย์จะเตรียมการทำ IUI โดยนำยากระตุ้นไข่ให้ฝ่ายหญิง โดยช่วงรับประทายานั้นจะให้เริ่มต้นทานวันที่ 2-3 ของช่วงประจำเดือน 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจเช็คอัลต้าซาวด์

ทางแพทย์จะใช้อัลต้าซาวด์เพื่อตรวจเช็คจำนวนไข่ เพื่อทราบสภาวะขนาดของไข่ในระยะที่เหมาะสมสำหรับการฉีดยากระตุ้น หลังจากผ่านการฉีดไป 24-40 ชั่วโมงแล้ว ทางแพทย์จะเตรียมนัดฉีดน้ำเชื่ออสุจิในการดำเนินการ IUI เพื่อลำเลียงฝูงอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกในระยะเวลาที่ไข่ตกพอดี 

ขั้นตอนที่ 4 คัดเลือกอสุจิ

เมื่อถึงระยะเวลาไข่ตกที่เหมาะสมกับการทำ IUI แล้ว ทางแพทย์จะนัดฝ่ายชายมาทำการคัดเลือกตัวอสุจิที่สมบูรณ์แบบที่สุดมาบรรจุในหลอดฉีดยา

ขั้นตอนที่ 5 ฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูก

เมื่อคัดเลือกอสุจิมาบรรจุหลอดฉีดเรียบร้อยแล้ว แพทย์จะทำการต่อไซริงค์เพื่อฉีดตัวอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจระยะการตั้งครรภ์ 

เมื่อเสร็จการดำเนินการของ IUI เรียบร้อย ให้รอความคืบหน้าประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรือนับจากหลัง IUI 14 วันเสร็จ จากนั้นแล้วฝ่ายหญิงสามารถใช้ที่เช็คตรวจตั้งครรภ์ได้ว่าท้องหรือไม่

การทำ IUI เหมาะกับใครบ้าง

การทำ IUI เหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีภาวะมีบุตรยาก โดยอายุต่ำกว่า 35 ปี และมีภาวะท่อนำไข่ที่ไม่ตีบตัน ส่วนทางฝ่ายชายมีภาวะการผลิตอสุจิที่มีความสมบูรณ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการคัดเลือกเพื่อฉีดเข้าโพรงมดลูก

และเหมาะกับผู้ที่มีงบประมาณค่อนข้างจำกัด เพราะราคาถูกกว่าการทำ เด็กหลอดแก้ว ค่อนข้างมาก แต่การทำ เด็กหลอดแก้ว (IVF) นั้นก็แลกมาด้วยอัตราการประสบความสำเร็จที่มากขึ้นเช่นกัน

บทความอ่านเพิ่มเติม : มีลูกยาก มีบุตรยาก คืออะไร สาเหตุ รักษาอย่างไรได้บ้าง

ใครที่ไม่ควรทำ IUI 

การทำ IUI ไม่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 35 ปีเป็นต้นไปเพราะด้วยอายุที่เยอะมากขึ้น อัตราการผลิตไข่จะน้อยลงตาม หรือ ท่อนำไข่และมดลูกมีปัญหาเรื่องการสืบพันธ์ อย่างเช่นโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ก็อาจไม่สามารถใช้วิธีทำ IUI ได้ ส่วนสำหรับฝ่ายที่ผลิตจำนวนอสุจิได้น้อย ก็ไม่สามารถดำเนินการทำ IUI ได้เช่นกัน

การเตรียมตัวของพ่อแม่ก่อนทำ IUI

ทำ IUI

การปฏิบัติตนสำหรับฝ่ายชายก่อนทำ IUI

  • งดกิจกรรมหลั่งอสุจิทุกอย่างในระยะเวลา 5-7 วันตามมาตรการแพทย์กำหนด
  • ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงระยะก่อนเตรียมเข้าการดำเนินการ IUI
  • เตรียมสุขภาพทางด้านจิตใจและร่างกายให้จิตแจ่มใสอยู่เสมอก่อนทำ IUI และหมั่นหากิจกรรมที่สร้างสรรค์ ที่คลายความเครียดเพื่อลดภาวะวิตกังวลออกไป
  • งดการรับประมาณของมึนเมาอย่าง แอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่

การปฏิบัติตนสำหรับฝ่ายหญิงก่อนทำ IUI

  • รับประทานยากระตุ้นไข่ ตามที่แพทย์ทำการกำหนดระยะเวลาเอาไว้
  • ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงระยะก่อนเตรียมเข้าการดำเนินการ IUI
  • เตรียมสุขภาพทางด้านจิตใจและร่างกายให้จิตแจ่มใสอยู่เสมอก่อนทำ IUI
  • การทำ IUI นั้นฝ่ายหญิงต้องอายุไม่เกิน 30 ปี และไม่มีภาวะโรคเกี่ยวกับปากมดลูก

การดูแลตัวเองหลังทำ IUI

เป็นที่แน่นอนว่าหลังจากการทำ IUI ภาวะร่างกายฝ่ายหญิงตรงส่วนรังไข่จะสร้างจำนวนไข่ในปริมาณเยอะและผลิตของเหลวเยอะและทำให้ส่วนรังไข่บวมขึ้นเป็นเหตุให้หลัง IUI ท้องอืดมาก ดังนั้นแล้วฝ่ายหญิงควรนั่งพักอยู่ในคลินิกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยออกไปข้างนอก พร้อมกับรับประทานไข่ขาว 8 ฟองต่อ วัน เพื่อบรรเทาอาการท้องอืดและภาวะท้องบวม

นอกจากนี้ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายสามารถมีเพศสัมพันธ์หลัง IUI ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย อีกทั้งฝ่ายหญิงสามารถเดินทางไปทำงานข้างนอกได้ปกติแต่ควรงดกิจกรรมหนักอย่างการออกกำลังกายทุกกรณี   

ค่าใช้จ่ายในการทำ IUI ราคาเท่าไหร่

การทำ IUI อยู่ในราคาที่จับต้องได้มากกว่าการฝากไข่วิธีอื่น ๆ โดย ราคาทำ IUI อยู่ที่ครั้งละ 20,000 บาท

IUI คือ

รีวิวทํา IUI ที่ไหนดี

ปัจจัยหลักการเลือกสถานที่สำคัญในการทำ IUI นั้นควรดูจากความปลอดภัยการดำเนินการแบบมีขั้นตอน มีอุปกรณ์การทำ IUI ที่สะอาดและไม่สร้างภัยให้แก่ตัวลูกค้า และมีแบบสัญญาในการทำ IUI แบบแน่นอน โดยทางพวกเราจะมาทำการแนะนำ 4 สถาบันการทำ IUI แบบมืออาชีพ ได้แก่

1. Beyond IVF ราคา 20,000 บาท

แพจเกจการทำของสถาบันนี้อยู่ที่ 20,000 บาท รวมค่ายาสำหรับกระตุ้นไข่, ยาเร่งฉีดไข่สุก, Ultrasound สำหรับการติดตามการกระตุ้นไข่ 2 ขั้น, ค่าเก็บน้ำเชื้อและเตรียมอสุจิเข้าสู่มดลูก และค่าเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการทำ IUI อีกทั้งฟรีค่าปรึกษาการทำ พร้อมดูแลลูกค้าจากทีมแพทย์ตลอดจนถึงจบการทำ IUI หรือหากมองหาทางเลือกอื่นเช่น การทำ ICSI ที่นี่เองก็มีบริการที่น่าสนใจ

2. ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน (JETANIN IVF) ราคา 30,000 บาท

สถาบันที่ช่วยการตั้งครรภ์ให้เป็นจริง โดยทางเจตนินมีทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี จะมาช่วยให้คำแนะนำการทำ IUI แก่ผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด ด้วยการมีห้องปฎิบัติการที่ได้รับการมาตรฐาน สามารถกักเก็บอสุจิให้พร้อม และมีอุปกรณ์ตรวจวัดความผิดปกติของโคโมรโซมอีกด้วย

3. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ (SAFE RAMINDA CENTER) ราคา 25,000 บาท

เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์บริการที่ได้รับรองมาตรฐานการทำ IUI และการฝากไข่รูปแบบอื่น ๆในระดับสากล จากสถาบัน RTAC ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และผ่านการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการจากสถาบัน UK NEQAS ของอังกฤษและยุโรปอีกเช่นกัน ด้วยตัวสถาบันมีนวัตกรรมการทำ IUI ที่ทันสมัย อย่างห้องปฎิบัติการในการตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อนแบบชัดเจน 

4. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BHN Hospital) ราคา 50,000 บาท

โรงบาลเอกชนชั้นนำที่มั่นใจการทำ IUI โอกาสสำเร็จที่สูง โดยที่นี่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลเรื่องของแม่และเด็ก และสุขภาพของสตรีมาอย่างยาวนานมากกว่า 121 ปี

Q&A รวมคำถามที่คนสงสัย

การทำ IUI สามารถเลือกเพศลูกได้ไหม

ไม่สามารถใช้วิธีทำ IUI เลือกเพศลูกได้ เพราะหลักการทำ IUI สามารถคัดเลือกอสุจิที่มีสภาพแข็งแรงที่สุดเข้าสู่โพรงมดลูกเท่านั้น

การทำ IUI โอกาสสําเร็จมากน้อยขนาดไหน

ขึ้นอยู่กับสภาพอายุรังไข่ของฝ่ายหญิงที่มีอายุไม่เกิน 30 และไม่มีโรคเกี่ยวกับปากมดลูกมาก่อน และปริมาณอสุจิของฝ่ายชายที่หลั่งออกมาได้ในปริมาณมาก โดยทั่วไปหากทั้งสองฝ่ายไม่มีภาวะปัญหาทางร่างกายแทรกซ้อนที่กล่าวมาขั้นต้น หลังทำ IUI จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ถึง 10-20% 

หลังทำ IUI แล้ว ตรวจตั้งครรภ์กี่วัน

IUI กี่วันตรวจได้นั้น ทางฝ่ายหญิงสามารถใช้ที่ตรวจครรภ์หลังทำ IUI เสร็จไปแล้ว 2-3 อาทิตย์ หรือประมาณหลัง IUI  14 วันนั่นเอง

สรุป

การทำ IUI เป็นนวัตกรรมการเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากอีกทางเลือกโดยที่ค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับจับต้องจ่ายได้ เพราะขั้นตอน IUI นั้นเปรียบเสมือนการมีเพศสัมพันธ์แบบธรรมชาติ ที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อำนวยการส่งอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกฝ่ายหญิงในช่วงระยะเวลาที่ไข่ตกพอดี

หากคู่รักคู่ไหนสนใจวิธีการทำ IUI เตรียมตัวสภาวะจิตใจและร่างกายให้พร้อมแล้วแนะนำให้เข้าปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยต้องคำนึงถึงสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ เพื่อวางแผนรักษาภาวะมีบุตรยากได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ